Yer Kabuğunda Neler Var Konu Anlatımı
1. Yer Kabuğunu ve Kayaçları Tanıyalım
Yer küreyi çepeçevre örten tabakaya yer kabuğu (taş küre) adı verilir. Yer kabuğunun kalınlığı karalarda fazla, deniz ve okyanus diplerinde ise daha azdır. Çeşitli minerallerden veya organik maddelerden oluşan katı ve doğal maddelere kayaç denir.
Kayaçların farklı özellikte olmasını sağlayan yapılar mineral olarak adlandırılır. Kayaçlar yerkürenin taş küre tabakasının altında bulunan ateş küredeki magmanın yer kabuğunda bulunan boşluklardan yüzeye çıkarak soğuyup
katılaşmasıyla oluşur. Kayaçlar oluşum şekillerine göre 3’e ayrılır:
a) Magmatik Kayaçlar: Erimiş hâlde bulunan magmanın yer kabuğunun derinliklerinde yavaş yavaş veya yeryüzünde aniden soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Granit, bazalt, sünger taşı örnektir.
b) Tortul Kayaçlar: Farklı zamanlarda farklı şekillerde taşınan ufalanmış kayaçların üst üste birikmesiyle oluşmaktadır. Üst üste biriken kayaçlar tabakalar şeklinde sıralanmış bir yapı gösterir. Tortul kayaçlar canlı kalıntılarının çökelmesiyle de oluşabilir. Tebeşir ve alçı taşı bunlara örnektir.
c)Başkalaşım Kayaçları: Magmatik ve tortul kayaçların, yüksek sıcaklık, gerilme, kimyasal aktivitesi olan sıvıların ve basıncın etkisiyle değişime uğraması sonucunda başkalaşım kayaçları oluşur. Mermer, bir tortul kayaç olan kalkerin başkalaşıma uğraması sonucu oluşmuştur.

NOT: Yer kabuğunun yapısını inceleyen bilime jeoloji, bu bilimle uğraşan bilim adamlarına ise jeolog denir.

2) Kayaçlar ve İnsanlık Tarihi
İnsanoğlu kayaçları bir çok aletin yapımında kullanmıştır. Çakmak taşı, ok uçları, hançerler, buğday öğütmek için yapılan değirmenler kayaçlar kullanılarak yapılmıştır.

3. Kayaçlar – Mineraller – Madenler
Ekonomik değeri olan mineraller maden olarak adlandırılır. Kömür, demir, bakır madenlere örnek olarak verilebilir.
Madenler ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz madenler bakımından oldukça zengindir. Bor madeni rezervinin %65 i ülkemizde bulunmaktadır. Alüminyumun hammaddesi olan boksit de ülkemizde çokça çıkarılan madenlerdendir.

4. Geçmişin Şifresi: Fosiller
Bir zamanlar yaşamış olan bitki ve hayvanların kayaçlar içerisindeki kalıntıları fosil olarak adlandırılır. Fosiller
daha çok tortul kayaçlar içerisinde oluşur, ancak buzullar ve ağaç öz suları içinde de fosil oluşabilir.
Fosillerin incelenmesiyle;

  • Milyonlarca yıl önce yaşayan bitki ve hayvanlar hakkında bilgi elde edilebilir.
  • Fosilin bulunduğu yerin milyonlarca  yıl önce sahip olduğu iklim ve bitki örtüsü tahmin edilebilir.
  • Fosilin bulunduğu kayacın hangi zamana ait olduğu tahmin edilebilir.
  • Deniz ve karalarda oluşan değişimler anlaşılabilir.

NOT: Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji, fosiller hakkında çalışmalar yapan bilim insanlarına ise paleontolog adı verilir.

5. Doğal Anıtlar
Yer kabuğunun oluşum süreci içerisinde doğal süreçler sonucu ortaya çıkan peri bacaları, traverten, mağara, şelale, göl vb. biçimlerdeki yeryüzü şekilleri veya özel korumaya alınmış ağaçlara doğal anıtlar denir.
Pamukkale travertenleri, Ürgüp – Göreme Peribacaları, Bursa – İnkaya Çınarı; Antalya – Alanya Damlataş Mağarası, Erzurum – Tortum Şelalesi ülkemizdeki doğal anıtlardan bazılarıdır.
Uluslararası önem taşıyan ve korumaya değer bulunan doğal anıtlar UNESCO tarafından “Dünya Mirası” statüsü kazanır. Ülkemizde Pamukkale ve Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, doğal miras listesinde yer almaktadır.

6. Kimler Neler Yapıyor
Ülkemizde Çevre ve Kültür değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ( ÇEKÜL) kültürel mirası korumak ve yeni nesillere aktarmak için çalışmalar yapmaktadır.


Yer Kabuğunda Neler Var Konu Anlatımı, Yer Kabuğunu ve Kayaçları Tanıyalım, Kayaçlar ve İnsanlık Tarihi, Kayaçlar – Mineraller – Madenler, Geçmişin Şifresi: Fosiller, Doğal Anıtlar, 5.sınıf fen ve teknoloji yer kabuğunun gizemi sunu, yer kabuğunda neler var 5. sınıf slayt, yer kabuğunun gizemi 5.sınıf test, fen ve teknoloji 5. sınıf yer kabuğunun gizemi konu anlatımı, yer kabuğunun gizemi vikipedi, erozyon ve heyelanın yer kabuğuna etkisi, yer kürenin yapısı, yer kabuğunda neler var slayt, Yer Kabuğunda Neler Var Konu Anlatımı, Yer Kabuğunda Neler Var Konu Anlatımı, Yer Kabuğunda Neler Var Konu Anlatımı, Yer Kabuğunda Neler Var Konu Anlatımı,