Hücre Boşluk Doldurma Etkinliği, 6. Sınıf Hücre Boşluk Doldurma Etkinliği, Hücre Konusu Boşluk Doldurma Çalışma Kağıdı, 6. Sınıf Hücre Boşluk Doldurma Etkinliği,

1. Canlının en küçük yapı birimi …………………. dir.

2. Hücrede boşaltım yapmayla görevli organel ……….…… dır.
3. Hücrenin dışarıyla madde alışverişi ………………… tarafından yapılır.
4. Sitoplazmada yer alan ……………………. organeli sadece bitki hücresinde bulunur.
5. Hücre sitoplazmasında yaşamsal olayları gerçekleştiren yapılara ………………… denir.
6. Ben olmazsam hücre enerjisini üretemez. Benim adım …………………. dir.
7. Hücrenin hücre olabilmesi için öncelikle üç tane ana kısmı olmazsı gerekir. Bunlar ……………… , ………………. ve ……………….dır.
8. Ben bir bitki hücresiyim. Benim hayvan hücresinden farkım ………………ve ……………… sahip olmamdır.
9. Ben de hücrenin beyni sayılırım. Benim haberim ve emrim olmadan kimse bir şey yapamaz. Benim adım ……………… dır.
10. Hücredeki yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği izmir eskort bölüme …………………… denir.
11. …………………… hücresi dikdörtgenimsi yapıya sahiptir.
12. Hücre zarı …………………… özelliği sayesinde hücre içi ve dışı madde alış verişini düzenler.
13. Hücrede sindirimle görevli organel …………………… dur.
14. Hücreye besin ve oksijen üreten organel ………………… dır.
15. Bir insanın göz rengi, boy uzunluğu gibi kalıtsal özelliklerini belirleyen yapılar, ………………………………….bulunur.
16. Belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere aynı özellikteki hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşan  yapıya  …………………………………………denir.
17. Bakterilerde kalıtsal madde …………………………….. bulunur.
18. Bitkilerde besin yapımında …………………….. organeli görevlidir.
19. Bitki hücrelerinde zardan başka ikinci bir örtü daha bulunur. ………………………….bu yapı hücreye desteklik ve sağlamlık verir.
20. Bitki hücreleri, ………………………………………….. organeli sayesinde kendi besinlerini …………………………… olayı ile üretir.
21. …………………………………………. organeli hücrenin enerji santralidir ve oksijenli solunum ile enerji üretir.
22. ……………………………………………………………………………….. hücreyi korur, şekil verir, madde alış verişini  gerçekleştirir.
23. Görev ve yapı bakımından canlıların bütün özelliklerini gösteren en küçük yapı birimine ………………………………… denir.
24. Hücre içinde büyük yapılı maddelerin küçük yapılı maddelere dönüştürülmesini sağlayan organel …………………………………………. dur.
25. …………………………………………. , hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran, yaşamsal faaliyetlerin yürütüldüğü yerdir.
26. Vücudumuzda görevleri aynı olan hücreler birleşerek …………………………………………. ları meydana getirir.
27. Sitoplazma; canlı, yumurta akı kıvamında akışkan bir sıvıdır. Yapısında en fazla ………………………………………… bulunur.
28. Tüm canlılar …………………………………………. adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Canlıların yapı birimi ise atom veya moleküldür.
29. …………………………………………. , sitoplazmada yaşamsal etkinliklerin gerçekleştiği yapılara denir.
30. …………………………………………. organeli besin ve atık madde depolar.
31. Bitki hücreleri kloroplast organeli sayesinde …………………………………………. ve ……………………………… üretir.
32. …………………………………………. , kalıtsal materyali sitoplazmada dağınık hâlde bulunan tek hücreli canlıdır.
33. Hücre → doku → organ → ………………………. → organizma
34. Sitoplazmada yer alan …………………….organeli sadece bitki hücresinde bulunur.
35. Hücrelerin temel kısımlarını görmemizi sağlayan araç ………………. tur.
36. En gelişmiş mikroskop………………….mikroskobudur.
37. Şişe mantarında ilk defa hücreleri gören bilim insanı ……………………………….. dır.
38. Yaşlanmış ve yıpranmış hücrelerin kendi kendini sindirmesini sağlayan organel……………………………..dır.
39. Aynı yapı ve görevi yapan hücreler bir araya gelerek ……………………… oluşturur.
40. Sitoplazmada yer alan …………………….organeli sadece hayvan hücresinde bulunur.

hucre-bosluk-doldurma-etkinligi

hucre-bosluk-doldurma-etkinligi

[download id=”175″]