7 Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları, 7. sınıf fen bilimleri kazanımları, 7. sınıf fen bilimleri dersi kazanımları, 7. sınıf fen kazanımları, fen bilimleri dersi konuları,
istanbul jigolo
7-sinif-fen-bilimleri-kazanimlari

 1. Ünite
  7.1.1. SİNDİRİM SİSTEMİ
  7.1.1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar.
  7.1.1.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini kavrar.
  7.1.1.3. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki fonksiyonlarını araştırır ve sunar.
  7.1.1.4. Sindirim sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.7.1.2. BOŞALTIM SİSTEMİ
  7.1.2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
  7.1.2.2. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınması gerekenleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

  7.1.3. DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
  7.1.3.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak sınıflandırarak model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.
  7.1.3.2. İç salgı bezlerinin vücuttaki yerlerini model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.
  7.1.3.3. İç salgı bezlerinin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
  7.1.3.4. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eşgüdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.

  7.1.4. DUYU ORGANLARI
  7.1.4.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde gösterir ve açıklar.
  7.1.4.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.
  7.1.4.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir.
  7.1.4.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır.
  7.1.4.5. Duyu organları ve sağlığı ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının toplum açısından önemini tartışır.

  7.1.5. ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİ
  7.1.5.1. Organ bağışı ve organ naklinin toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.

 2. Ünite
  7.2.1. KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ
  7.2.1.1. Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırarak, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
  7.2.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.7.2.2. KUVVET KATI BASINCI İLİŞKİSİ  
  7.2.2.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.
  7.2.2.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.
  7.2.2.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

  7.2.3. KUVVET İŞ ENERJİ İLİŞKİSİ 
  7.2.3.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğunu kavrar ve birimini belirtir.
  7.2.3.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirir, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

  7.2.4. ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
  7.2.4.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüştüğünü örneklerle açıklar ve enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
  7.2.4.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.

 3. Ünite
  7.3.1. MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
  7.3.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir.
  7.3.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
  7.3.1.3. İyonların nasıl oluştuğunu kavrar, anyon ve katyonlara örnekler verir.
  7.3.1.4. Aynı ya da farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını kavrar.
  7.3.1.5. Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.7.3.2. SAF MADDEELER
  7.3.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
  7.3.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini ve sembollerini bilir.
  7.3.2.3. Yaygın bileşik ve iyonların formül ve isimlerini bilir.

  7.3.3. KARIŞIMLAR
  7.3.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.
  7.3.3.2. Homojen karışımların da çözelti olarak ifade edilebileceğini belirtir.
  7.3.3.3. Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.
  7.3.3.4. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.

  7.3.4. KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI
  7.3.4.1. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.

  7.3.5. EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM
  7.3.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.
  7.3.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.
  7.3.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.
  7.3.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolü sorumluluğunu geliştirir.
  7.3.5.5. Atık suların arıtımına yönelik model oluşturur ve sunar.
  7.3.5.6. Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını tartışır.
  7.3.5.7. Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.

  7.3.6. KİMYA ENDÜSTRİSİ  
  7.3.6.1. Yakın çevresindeki kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke ekonomisine katkılarını fark eder.
  7.3.6.2. Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları araştırır ve sunar.

 4. Ünite
  7.4.1. AYNALAR
  7.4.1.1. Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.
  7.4.1.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.7.4.2. IŞIĞIN SOĞURULMASI
  7.4.2.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğrulabileceğini keşfeder.
  7.4.2.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.
  7.4.2.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğrulmasıyla ilişkilendirir.
  7.4.2.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir ve kaynakların etkili kullanımı bakımından Güneş enerjisinin önemini tartışır.
 5. Ünite
  7.5.1. EKOSİSTEMLER
  7.5.1.1. Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon kavramlarını tanımlar ve örnekler verir.7.5.2. BİYO-ÇEŞİTLİLİK
  7.5.2.1. Biyo-çeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
  7.5.2.2. Biyo-çeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır ve  çözüm önerileri üretir.
  7.5.2.3. Ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan  bitki ve hayvanları araştırır ve örnekler verir.
 6. Ünite
  7.6.1. AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ
  7.6.1.1. Seri ve paralel bağlamanın nasıl olduğunu keşfeder, seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre Şeması çizer.
  7.6.1.2. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklılıklarını devre üzerinde gözlemler ve sonucu yorumlar.
  7.6.1.3. Elektrik enerjisi kaynaklarının elektrik devrelerine elektrik akımı sağladığını ve elektrik akımının bir çeşit enerji aktarımı olduğunu bilir.
  7.6.1.4. Ampermetreyi devreye seri bağlayarak okuduğu değeri akım Şiddeti olarak adlandırır ve birimini ifade eder.
  7.6.1.5. Voltmetreyi devreye paralel bağlayarak devre uçları arasındaki gerilimi (potansiyel farkı) ölçer ve birimini ifade eder.
  7.6.1.6. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder.
  7.6.1.7. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklılığının sebebini elektriksel dirençle ilişkilendirir.7.6.2. ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ
  7.6.2.1. Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüştüğüne ilişkin deneyler yapar ve sonucu gözlemler.
  7.6.2.2. Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamalara örnekler verir.
  7.6.2.3. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine, hareket enerjisinin de elektrik enerjisine dönüştüğünü kavrar.
  7.6.2.4. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini araştırır ve sunar.
  7.6.2.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
 7. Ünite
  7.7.1. GÖK CİSİMLERİ  
  7.7.1.1. Gök cisimlerini çıplak gözle gözlemler ve yaptığı araştırma sonucunda uzayda gözleyebildiğinden çok daha fazla gök cismi olduğu sonucuna varır.
  7.7.1.2. Bilinen takımyıldızlarla ilgili araştırma yapar ve sunar.

7-sinif-fen-bilimleri-kazanimlari

7 Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları, 7 Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları, 7 Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları, 7 Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları, 7 Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları, 7 Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları, 7 Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları, 7 Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları, 7 Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları,