Elementlerin Sınıflandırılması

Atomun kimliğini atomdaki proton sayısı belirler. Farklı elementlerin de proton sayısı birbirinden farklıdır.
Elementlerin sayısı 120 civarındadır. Bunlardan 90 tanesi doğada bulunmaktadır.
Bilim insanları elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmıştır. Elementler sınıflandırılarak kullanımı ve anlaşılması kolaylaşır.

Elementlerin Sınıflandırılması
Elementler, metal ametal ve yarı metal olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

Metallerin Özellikleri;

– periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar.
– genellikle dayanıklı ağır , parlak maddeler olarak tanımlanır.
– ısı ve elektriği iyi iletirler.
– dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler.
– üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur.

1- Katıdırlar ( Civa = Hg hariç )
2- Yüzeyleri parlaktır
3- Isı ve elektriği iyi iletirler
4- Tel ve levha haline gelebilirler
5- Tek atomludurlar ( atomik yapılıdırlar )
6- Kendi aralarında bileşik yapmazlar
7- Kendi aralarında alaşım yaparlar
8- Elektron verme özelliğindedirler ( katyon = +)
9- Ametallerle iyonik bileşik yaparlar
10- Canlıların yapısında çok az bulunur
11- Erime-kaynama noktaları yüksektir
12- 1A,2A,3A grubunda bulunurlar
13- Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşır

Ametallerin Özellikleri;

– periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar.
– genellikle parlak olmayan ( mat ) maddeler olarak tanımlanır.
– ısı ve elektriği iyi iletmez.
– dövülerek tel ve levha haline getirilemezler kırılgan yapıdadırlar.
– ametaller ve bileşikleri değişik alanlarda kullanılırlar.
Örnek : Klor ve bileşikleri ;
Kuru temizlemede kirlerin çözünmesinde,
Yüzme havuzlarının bakterilerden arındırılmasında,
Tuvalet temizliğinde ,
Hidroklorik asit yapımında ,
Tarımda yabani otların temizlenmesinde,
İçme sularının bakterilerden arındırılmasında,
Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan ilaçların yapımında kullanılırlar.

1 – katı, sıvı, gaz halinde olabilirler
( İyot=I , karbon=C , fosfor = P , kükürt = S—katı )
( Brom= Br—sıvı )
( Azot=N , Oksijen=O, Hidrojen=H klor=Cl—gaz )
2 – Yüzeyleri mattır
3- Isı ve elektriği iyi iletmezler
4- Tel ve levha haline gelemezler
5- İki ve daha fazla atomludurlar ( molekül yapılı
6- Kendi aralarında bileşik yaparlar
7- Kendi aralarında alaşım yapmazlar
8- Elektron alma özelliğindedirler ( Anyon= – )
9- Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar
10- Canlıların yapısında bolca bulunurlar
11- Erime-kaynama noktaları düşüktür
12- 4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar
13- Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır

Yarı Metallerin Özellikleri;

Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini bir arada taşıyan elementlere denir.
Yarı metaller bazı fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönünden metallere, kimyasal özellikleri bakımından daha çok ametallere benzerler.
Yarı metaller sınıfında 8 element bulunur
Bor = B
Silisyum = Si
Germanyum = Ge
Arsenik = As
Antimon = Sb
Tellür = Te
Polanyum = Po
Astanit = At

Elektronik devre elemanlarında, (mikroskop mercekleri , projektörlerde)   kullanılır.

1 – Parlak veye mat olabilirler
2 –  Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler.
3 –  İşlenebilirler ( tel ve levha haline getirilebilirler )
4 –  Kırılgan değildirler.

Soygazların Özellikleri;

1-  Doğada gaz halinde bulunurlar
2-  Kararlı yapıdadırlar
3-  Bileşik oluşturmazlar
4-  Tek atomludurlar
5-  Erime kaynama noktaları düşüktür
6-  Periyodik tabloda  8A grubunda yer alırlar

Helyum = He
Neon     = Ne
Argon    =  Ar
Kripton  =  Kr
Ksenon  =  Xe
Radon     =  Rn


8 sınıf elementlerin sınıflandırılması test, 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri konu anlatımı özet, maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf test, maddenin yapısı ve özellikleri 7.sınıf konu anlatımı, 8. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri konu anlatımı pdf, 8.sınıf kimyasal bağlar, elementlerin sınıflandırılması ve periyodik sistem, 7. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri özet, sile evden eve nakliyat
sile klima servisi
sile arac kiralama