8. Sınıf Periyodik Sistem Konu Anlatımı

8. Sınıf Periyodik Sistem Konu Anlatımı

Periyodik Sistem

18. yy. başlarından itibaren bilim adamları keşfettikleri yeni elementlerle daha önceden bulunmuş olan elementlerin benzer ya da farklı özelliklerinin olduğunu fark etmişler ve gittikçe artan element çeşitlerini benzer özelliklerine göre gruplandırmaya başlamışlar. Böylece elementlerin karıştırılması ihtimali en aza indirilmiş ve daha kolay öğrenilmesi sağlanmıştır.

Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem
(Periyodik Tablonun tarihsel gelişimi)

JOHAN DÖBEREİNER (Yohan Döbereynar) (1780-1849)
Bu konuyla ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında Döbereiner yapmıştır. Döbereiner; benzer özellik gösteren elementlerden üçlü gruplar oluşturmuştur.
Örneğin; Lityum, Sodyum ve Potasyum benzer özelliklere sahiptir, dolayısıyla aynı grupta olmalıdır.

ALEXANDRE BEGUYER DE CHANCOURTOİS (Aleksandır Beguye dö Şankurtua) (1820-1886)
Benzer özellik gösteren elementleri dikey  sıralarda olacak şekilde sarmal olarak  sıralamış fakat bu listede  elementlerin  dışında bazı iyon ve bileşiklere de yer vermiştir.

JHON NEWLANDS (Con Nivlends) (1837-1898)
O günlerde bilinen 62 elementi artan atom sayılarına göre sıralamış, ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir.

DİMİTRİ İVANOVİÇ MENDELEYEV (Dimitri İvanoviç Mendelyef) (1834-1907)
Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır.

LOTHAR MEYER (Lotar Meyer) (1830-1895)
Mendeleyev’le aynı dönemde birbirlerinden habersiz olarak elementleri sınıflandırmışlardır. Meyer, elementlerin benzer fiziksel özelliklerine göre bir sıralama yapmıştır.

Henry Moseley (Henri Mozeli) (1817-1915)
Günümüzdeki periyodik tablonun temelini atmıştır. Elementleri atom numaralarına (proton sayısına) göre sıralamıştır.

Gleen Seaborg (Gılen Siborg) (1912-1999)
Periyodik tabloya en altta iki satır ekleyerek, en son halini almasını sağlamıştır.

8-sinif-periyodik-sistem-konu-anlatimi

8-sinif-periyodik-sistem-konu-anlatimi

Periyodik Tablo (Periyodik Cetvel, Periyodik Sistem)

Elementler atom numaralarına göre sıralandıklarında bazı özelliklerin periyotlar halinde tekrar etmektedir. Periyodik tabloda benzer özellikler alt alta sıralıdır.
Periyot: Yatay sıralara periyot denir. 7 periyot vardır.
Grup: Dikey sütunlara grup denir. 18 grup vardır. 8 tane A, 10 tanede B grubu vardır.

Periyodik cetvelde grupların özellikleri
Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri (sertlik, parlaklık, iletkenlik, reaksiyona girme isteği vb.) genellikle benzerdir.

Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya doğru gittikçe;
(Periyodik Cetvelde Yukarıdan Aşağıya Doğru İnildikçe)

1-Atom numarası artar
2-Kütle numarası artar
3-Metalik özellik artar
4-Ametalik özellik azalır
5-Elektron verme isteği artar
6-Elektron alma isteği azalır
7-Atom çapı büyür
8-Bazlık özelliği artar
Bazı grupların özel isimleri vardır.
1A grubu Alkali metaller
2A grubu Toprak alkali metaller
7A grubu Halojenler
8A grubu Soy (Asal) gazlar

Periyodik cetvelde periyotların özellikleri
Aynı periyotlarda soldan sağa gittikçe;
(Periyodik Cetvelde Soldan Sağa Doğru Gidildikçe)

1-Atom numarası artar
2-Kütle numarası artar
3-Metalik özellik azalır
4-Ametalik özellik artar
5-Elektron verme özelliği azalır
6-Elektron alma özelliği artar
7-Atom çapı küçülür
8-Asitlik özelliği artar
9-İyonlaşma enerjisi büyür
10-Elektro negatiflik büyür

Metallerin Özellikleri;

– periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar.
– genellikle dayanıklı ağır , parlak maddeler olarak tanımlanır.
– ısı ve elektriği iyi iletirler.
– dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler.
– üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur.

1- Katıdırlar ( Civa = Hg hariç )
2- Yüzeyleri parlaktır
3- Isı ve elektriği iyi iletirler
4- Tel ve levha haline gelebilirler
5- Tek atomludurlar ( atomik yapılıdırlar )
6- Kendi aralarında bileşik yapmazlar
7- Kendi aralarında alaşım yaparlar
8- Elektron verme özelliğindedirler ( katyon = +)
9- Ametallerle iyonik bileşik yaparlar
10- Canlıların yapısında çok az bulunur
11- Erime-kaynama noktaları yüksektir
12- 1A,2A,3A grubunda bulunurlar
13- Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşır

Ametallerin Özellikleri;

– periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar.
– genellikle parlak olmayan ( mat ) maddeler olarak tanımlanır.
– ısı ve elektriği iyi iletmez.
– dövülerek tel ve levha haline getirilemezler kırılgan yapıdadırlar.
– ametaller ve bileşikleri değişik alanlarda kullanılırlar.
Örnek : Klor ve bileşikleri ;
Kuru temizlemede kirlerin çözünmesinde,
Yüzme havuzlarının bakterilerden arındırılmasında,
Tuvalet temizliğinde ,
Hidroklorik asit yapımında ,
Tarımda yabani otların temizlenmesinde,
İçme sularının bakterilerden arındırılmasında,
Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan ilaçların yapımında kullanılırlar.

1 – katı, sıvı, gaz halinde olabilirler
( İyot=I , karbon=C , fosfor = P , kükürt = S—katı )
( Brom= Br—sıvı )
( Azot=N , Oksijen=O, Hidrojen=H klor=Cl—gaz )
2 – Yüzeyleri mattır
3- Isı ve elektriği iyi iletmezler
4- Tel ve levha haline gelemezler
5- İki ve daha fazla atomludurlar ( molekül yapılı
6- Kendi aralarında bileşik yaparlar
7- Kendi aralarında alaşım yapmazlar
8- Elektron alma özelliğindedirler ( Anyon= – )
9- Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar
10- Canlıların yapısında bolca bulunurlar
11- Erime-kaynama noktaları düşüktür
12- 4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar
13- Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır

Yarı Metallerin Özellikleri;

Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini bir arada taşıyan elementlere denir.
Yarı metaller bazı fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönünden metallere, kimyasal özellikleri bakımından daha çok ametallere benzerler.
Yarı metaller sınıfında 8 element bulunur
Bor = B
Silisyum = Si
Germanyum = Ge
Arsenik = As
Antimon = Sb
Tellür = Te
Polanyum = Po
Astanit = At

Elektronik devre elemanlarında, (mikroskop mercekleri , projektörlerde)   kullanılır.

1 – Parlak veye mat olabilirler
2 –  Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler.
3 –  İşlenebilirler ( tel ve levha haline getirilebilirler )
4 –  Kırılgan değildirler.

Soygazların Özellikleri;

1-  Doğada gaz halinde bulunurlar
2-  Kararlı yapıdadırlar
3-  Bileşik oluşturmazlar
4-  Tek atomludurlar
5-  Erime kaynama noktaları düşüktür
6-  Periyodik tabloda  8A grubunda yer alırlar

Helyum = He
Neon     = Ne
Argon    =  Ar
Kripton  =  Kr
Ksenon  =  Xe
Radon     =  Rn


8.sınıf fen ve teknoloji periyodik tablo proje ödevi, 8.sınıf periyodik tablo test, 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri,
8.sınıf elementlerin sınıflandırılması, 8.sınıf kimyasal bağlar, periyodik cetvel nedir, periyodik tablo konu anlatımı pdf, periyodik cetvel özellikleri, geçmişten günümüze periyodik sistem,  geçmişten günümüze periyodik tablo,  geçmişten günümüze periyodik cetvel, Periyodik Tablonun tarihsel gelişimi, Periyodik cetvelin tarihsel gelişimi, Periyodik sistemin tarihsel gelişimi, periyodik cetvelde grupların özellikleri, periyodik tabloda grupların özellikleri, periyodik sistemde grupların özellikleri, periyodik tabloda periyotların özellikleri, periyodik sistemde periyotların özellikleri, periyodik cetvelde periyotların özellikleri, Periyodik Cetvelde Soldan Sağa Doğru Gidildikçe, Periyodik Cetvelde Yukarıdan aşağıya Doğru Gidildikçe, metallerin özellikleri, ametallerin özellikleri, soygazların özellikleri, yarı metallerin özellikleri, soygazlar nerelerde kullanılır, ametaller nerelerde kullanılır, yarı metaller nerelerde kullanılır, 8. Sınıf Periyodik Sistem Konu Anlatımı, 8. Sınıf Periyodik Sistem Konu Anlatımı, 8. Sınıf Periyodik Sistem Konu Anlatımı, sultanbeyli evden eve nakliyat
sultanbeyli klima servisi
sultanbeyli arac kiralama