Ampullerin Bağlanma Çeşitleri çözümlü sorular, Ampullerin Bağlanma Çeşitleri yazılıya hazırlık soruları,

Aşağıdaki şekilde ampuller özdeştir, ampullerin parlaklıklarını karşılaştırınız? 

Soru 1

Soru 1

ÇÖZÜM: Ampullerin parlaklığı üzerinden geçen akım miktarıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle ana kol üzerinde bulunan 3 numaralı ampul en parlak yanar. 1 ve 2. ampuller ise özdeş oldukları için eşit akım geçeceği için aynı parlaklıkta ancak az parlaktır.

Ampullerin parlaklıkları 3 > 2 = 1 şeklindedir. 


Aşağıdaki şekilde K, L, M, N anahtarları kapatıldığında hangi ampuller ışık verir? 

ampul_parlaklık_soru2

Soru 2

ÇÖZÜM: N anahtarı kapalı olduğunda ana koldan akım geçecektir. M anahtarının kapalı olması ile 4 ampulü L anahtarının kapalı olması ile 2 ve 3 ampulü yanar. Ancak K anahtarı kapatıldığında 1 ampulü kısa devre yaptığı için yanmayacaktır.

Çalışan ampuller 2, 3 ve 4 olacaktır.


Aşağıdaki şekilde K, M, N ampullerinin ışık vermesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? 

Soru 3

Soru 3

ÇÖZÜM: T anahtarı ana kol üzerinde olduğu için kapatılmalıdır. M ampulünün yanması için de Y anahtarı kapatılmalıdır. X anahtarının kapatılmasına gerek yoktur.

Kapatılması gereken anahtarlar T ve Y anahtarlarıdır.


Aşağıdaki şekilde A, B, C ve D ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız? (Ampuller özdeştir.)

Soru 4

Soru 4

ÇÖZÜM: Ampullerin parlaklığı üzerinden geçen akım miktarı ile doğru orantılıdır. D ampulü ile A, B ve C ampulleri birbirine paraleldir. A B C ampullerinin bulunduğu tarafta direnç daha fazla olacaktır. Bu nedenle D ampulünün parlaklığı diğerlerinden fazla olacaktır.

A üzerinden geçen akım B ve C kollarına ayrılmaktadır. Bu nedenle A nın parlaklığı B ve C den fazladır.

B ve C üzerinden geçen akım miktarı eşit olduğu için parlaklıkları da eşit olacaktır.

D > A > B = C  olur.


Şekildeki elektrik devresinde voltmetre ve ampermetrenin bağlanma şekilleri doğru mudur? 

Soru 5

Soru 5

ÇÖZÜM: Devrede ampermetre seri olarak bağlanmıştır. Devre üzerinden geçen akın ampermetre üzerinden geçer. Devreye doğru bağlanmıştır.

Voltmetre ise ampule paralel bağlanmıştır. Bunun da bağlanma şekli doğrudur.


Aşağıdaki şekilde 1, 2, 3 ve 4 nolu ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız? (Ampuller özdeştir.) 

Soru 6

Soru 6

ÇÖZÜM: 1 ve 4 nolu ampuller ana kol üzerinde oldukları için parlaklıkları eşittir. 2 ve 3 nolu ampullerde akım ikiye bölündüğü için parlaklıkları azalmıştır. Aynı akım geçtiği için de parlaklıkları aynıdır.

1 = 4 > 2 = 3


Aşağıdaki şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız? (Ampuller özdeştir.)

Soru 7

Soru 7

ÇÖZÜM: 1 ana kol üzerinde olduğu için en Karaman evden eve nakliyat fazla akım buradan geçer. Ana koldan gelen akım 2 ve 3 ampullerinde paralel olarak ikiye ayrılmaktadır. Buradaki parlaklık birbirine eşit ancak 1 den az olacaktır. 2 ve 3 den gelen akım bir noktadan birleştikten Karaman araç kiralama sonra tekrar paralel olarak üç kola ayrılmaktadır. 4, 5 ve 6 birbirine paralel olduğu için parlaklıkları eşit ancak 1 ve 2 den az olacaktır.

1 > 2= 3 > 4 = 5 = 6


Aşağıdaki şekilde 1, 2, 3 ve 4  ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız? (Ampuller özdeştir.) 

Soru 8

Soru 8

ÇÖZÜM: Devredeki her dört ampulde birbirine paraleldir. Bu nedenle ampullerin parlaklıkları birbirine eşittir.


Numaralandırılmış özdeş ampullerle Karaman kombi servisi kurulu şekildeki devrede K anahtarı açılıp, L anahtarı kapatıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? (SBS 2008)

Soru 9

Soru 9

A) 2 ve 3 nolu ampullerin parlaklıkları aynı kalır.
B) Ana koldan geçen akım artar.
C) 1 nolu ampulün parlaklığı artar.
D) Devrenin eşdeğer direnci artar .

ÇÖZÜM: Burada bulunan bütün ampuller paraleldir. K anahtarı açıldığında 1 nolu ampul yanmayacaktır. L anahtarı kapatıldığında ise 4 nolu ampul yanacaktır. 2 ve 3 nolu ampullerin parlaklıkları aynı kalır. Yanan ampul sayısı değişmeyeceği Karaman klima servisi için ana koldan geçen akım değişmez. 1 nolu ampulün parlaklığı değişmez. Devrenin eşdeğer direnci de değişmez.


Şekildeki elektrik devresinde voltmetre 12 V ve ampermetre 0.5 A değerleri okunduğuna göre iletkenin direnci nedir? 

Soru 10

Soru 10

ÇÖZÜM: İletkenin direncini Ohm kanununa göre bulacağız.

R= V/I

R= 12 / 0.5 = 24 Ω


ampullerin bağlanma şekilleri konu anlatımı, seri ve paralel bağlı devreler çözümlü sorular, 7.sınıf ampullerin bağlanma şekilleri test, seri bağlı devre, 7.sınıf ampullerin seri ve paralel bağlanması, elektrik akımı nedir, ampermetre nedir, ohm kanunu, Ampullerin Bağlanma Çeşitleri çözümlü sorular, Ampullerin Bağlanma Çeşitleri çözümlü sorular, Ampullerin Bağlanma Çeşitleri çözümlü sorular, Ampullerin Bağlanma Çeşitleri çözümlü sorular,

Tosya escort