Ampullerin Bağlanma Çeşitleri

1. Seri bağlama

Ampullerin sadece bir ucu birbirine bağlanmasıyla oluşan bağlamaya seri bağlama denir.
Seri bağlı ampul sayısı artırıldığında dirençler artacağı için üzerilerinden geçen akım miktarı da azalır.
Seri bağlı ampulleri sayısı arttıkça ampullerin parlaklıkları azalır. (Ampul parlaklığı üzerinden geçen akıma bağlıdır.)
Seri bağlı ampullerden biri çıkarılırsa veya patlarsa diğer ampullerde ışık vermez.

Ampullerin Bağlanma Şekilleri

Ampullerin Bağlanma Şekilleri

2. Paralel bağlama

Ampullerin bir uçları bir noktada, diğer uçları da başka noktada birleşerek yapılan bağlamaya paralel bağlama denir.
Paralel bağlı ampullerin sayısının artması ampullerin parlaklıklarını değiştirmez.
Paralel bağlı ampullerden biri çıkarılır veya patlarsa, diğer ampuller ışık vermeye devam eder.
Ampuller özdeş ise üzerilerinden geçen akım miktarı da birbirine eşittir.

Ampullerin Bağlanma Şekilleri

Ampullerin Bağlanma Şekilleri

Kısa Devre

Bir elektrik devresinde akımın dirençli ve dirençsiz olan iki yoldan, dirençsiz yoldan geçmesi sonucu kısa devreoluşur. Genellikle elektrik kablolarının birbirine temas etmesi sonucu oluşur.

Kısa devre sonucu bağlantı kablolarından çok fazla akım geçer. Elektrik tellerinin ısınması sonucu yangın çıkabilir.
Kısa devre sonucu elektrikli araçlar bozulabilir.

Elektrik Akımı nedir?

Elektrik akımı elektronların üretecin (-) kutbundan (+) kutba hareket etmesi sonucu oluşur.
Elektrik akımının yönü (+) kutuptan (-) kutba doğrudur.

Elektrik Devresinde Devre Elemanları ve Görevleri

Pil: Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Devre elemanlarının çalışması için gerekli akımı sağlar.
Batarya: Birden fazla pilin seri olarak bağlanması ile oluşur.
Anahtar: Elektrik akımının iletilmesini kontrol eder.
Ampul: Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
İletken tel: Elektrik akımını iletilmesini sağlar.

Basit bir elektrik devresi su tesisatına benzerlik gösterir.

Su pompası: Üreteç
Borular: İletken tel
Kıvrımlı borular: Direnç
Vana: Anahtara  benzetilebilir.

Elektik Akımı

Elektrik akımı “Ampermetre” adı verilen araçla ölçülür.
Ampermetre elektrik devresine seri olarak bağlanır.
Ampermetrenin gösterdiği direnç çok azdır
Ampermetrenin de + ve –  uçları pilin + ve – uçlarına bağlanmalıdır.
Akımın birimi Amper (A)’dir.
Akım I simgesi ile gösterilir.

Her elektrikli aracın kullanacağı elektrik miktarı farklıdır.
Elektrikli aracın kullandığı akım miktarı arttıkça kullandığımız enerji miktarı da artacaktır.

Elektrik Gerilimi (Potansiyel Farkı)

Devredeki gerilimi ölçmek için kullanılan araca “Voltmetre“denir.
Voltmetre elektrik devresine paralel bağlanır.
Voltmetrenin direnci çok yüksektir. Üzerinden çok az akım geçer.
Gerilimin birimi Volt (V)’tur.
Volt V simgesi ile gösterilir.

Direnç

Bir elektrik devresinde gerilimin akıma oranı sabittir. Bu orana direnci verir.
Direnci bulduğumuz bu kurala “Ohm Kanunu” denir.
Direnç = Gerilim/Akım
R = V/I  formülü ile gösterilir.

Direnç R sembolü ile gösterilir. Birimi ohm (Ω)’dur. Direnci ölçmek için direnç ölçer (Ohmmetre) kullanılır.

Devreye fazladan pil bağlanarak gerilim artırıldığında devrenin direnci değişmez.
Gerilim arttıkça akımda artacaktır. (Gerilim ve akım doğru orantılı)
İletkenin direnci arttıkça üzerinden geçen akım azalacaktır. (Direnç ve akım ters orantılı)


Sarıkaya mutlu son

7.sınıf ampullerin bağlanma şekilleri test, ampullerin bağlanma şekilleri konu anlatımı, ampullerin bağlanma şekilleri slayt, ampullerin bağlanma şekilleri 7. sınıf, 7.sınıf ampullerin seri ve paralel bağlanması, seri ve paralel bağlı devreler, elektrik akımı nedir, seri bağlı devreler, paralel bağlı devreler, Ampullerin Bağlanma Şekilleri, Ampullerin Bağlanma Şekilleri,