Bağımlı ve Bağımsız Değişken Nedir?

Bağımsız değişken: Bizim değiştirdiğimiz değişkendir.
Bağımlı değişken: Bizim değiştirdiğimiz değişkenden etkilenen, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir. (Bizim müdahalemiz olmaz)
Kontrollü ve sabit tutulan değişken: Kontrolümüzde kalan, miktarı değişmeyen değişkenlerdir. (Her deneyde sayısı, cinsi, uzunluğu, kalınlığı gibi özellikleri değişmeyen deney elemanlarıdır.)

 Bağımlı ve Bağımsız Değişken Nedir

Bağımlı ve Bağımsız Değişken Nedir

  1. Deneyde 1 lamba, 2. deneyde 2 lamba kullanılmış ve diğer tüm devre elemanları sabit tutulmuştur.

1. Deneyde lamba daha parlak yanarken lamba sayısı arttırıldığında lambanın parlaklığı azalmıştır.

Yukarıdaki düzeneklerle yapılan deneye göre;

Bağımsız Değişken: Deneyde sayısını bizim değiştirdiğimiz değişken lamba sayısıdır.

Bağımlı Değişken: Bağımsız değişkenden etkilenen değişken lambanın parlaklığıdır.

Kontrollü ve Sabit Tutulan Değişken: Deneyde değişmeyip sabit kalan unsurlardır. Pil sayısı, lambaların cinsi, iletken telin cinsi, uzunluğu gibi.


Örnek: İletkenin boyunun ampul parlaklığına etkisi deneyi

İletkenin boyunun ampül parlaklığına etkisi -1

İletkenin boyunun ampül parlaklığına etkisi -1

İletkenin boyunun ampül parlaklığına etkisi

İletkenin boyunun ampül parlaklığına etkisi – 2

Bu deneyde ;

Bağımsız değişken: yani bizim değiştirdiğimiz iletkenin boyu,

Bağımlı değişken: yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişen ampul parlaklığı,

Kontrollü değişken: ise iletkenin cinsi ve kesiti.


ÖRNEK: Sütün bozulmasına, sıcaklığın etkisini kontrollü deneyle gözlemlemek istiyoruz.

Aynı marka, aynı miktar, aynı hava ortamı vb. değişkenler aynı tutularak, özdeş iki kaba süt konulur.

1.kaptaki süt, 5 c`de, 2.kaptaki süt ise;30 c`de tutulsun.

Bağımsız değişken: sıcaklık, ( bizim değiştirdiğimiz etken),
Bağımlı değişken: sütün bozulması (veya üretilen bakteri sayısı),
Sabit tutulan değişkenler: süt miktarı, markası (cinsi), konulduğu kap, hava ortamı, vb.


 

bağımlı ve bağımsız değişken örnekleri, bağımlı değişken bağımsız değişken nedir örnekler, bağımlı bağımsız değişken örnekleri psikoloji, bağımlı bağımsız değişken araştırma yöntemleri, fizik bağımlı bağımsız değişken örnekleri, bağımlı bağımsız değişken örnekleri biyoloji, bağımlı bağımsız değişken istatistik, bağımlı bağımsız değişken ile ilgili sorular, 5. sınıf bağımlı değişken bağımsız değişken örnekleri, 5. sınıf bağımlı değişken bağımsız değişken video, bağımlı bağımsız değişken 5. sınıf,  Bağımlı ve Bağımsız Değişken Nedir,  Bağımlı ve Bağımsız Değişken Nedir,