şişli escort bakırköy escort halkalı escort

Category Archives

4 Articles

Hava Toprak ve Su Kirliliği

Hava Toprak ve Su Kirliliği

1. Hava Kirliliği
Canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek maddelerin havada normalden fala olmasına ve uzun süreli bulunmasına hava kirliliği denir.

Motorlu taşıtlardan çıkan gazlar, sanayi ve evlerde kullanılan yakıtlar ve ormanlık alanların azalması hava kirliliğine neden olur.
Hava kirliliğini önlemek için;
 Özel araç yerine toplu taşıma araçları kullanılmalı,
 Sanayi ve evlerde kaliteli yakıtlar kullanılmalı,
 Sanayi bacalarına filtre takılmalı ve düzenli olarak kontrol edilmeli,
 Fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz) yerine daha temiz enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) kullanılmalı,
 Ormanlık alanlar artırılmalıdır. Read More

Asit Yağmurunun ve Hava Kirliliğinin İnsan ve Toprak üzerine etkileri
Asit Yağmurları

Asit Yağmurunun ve Hava Kirliliğinin İnsan ve Toprak üzerine etkileri

Asit Yağmurları
Kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfirik ve nitrik asitli yağmur, kar ya da dolu oluşturması biçiminde kirliliğe verilen genel ad. Bu tür yağmurda tanecikler siste asılı olarak süspansiyon oluşturabilir ya da en kuru halde birikebilirler.
Süspansiyon : Bir katının bir sıvı içerisinde ya da havada (sis içinde) çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Ayran,kahve,tebeşir tozu+su…. Read More

Soru ve Cevaplar ile Toprak ve Toprak Erozyonu

Toprak nedir? Toprak çeşitleri nelerdir? Kumlu toprağın özellikleri nelerdir? Humuslu toprağın özellikleri nelerdir? Killi toprağın özellikleri nelerdir? Kireçli toprağın özellikleri nelerdir? Erozyon nedir? Erozyonu önlemenin en önemli iki yolu nedir? Taraçalama nedir? Dünya`ya neden mavi gezegen denir? Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşayabilir? Dünyadaki suyun tümünü yüz bardak suya benzetirsek bunun ne kadarı tatlı ne kadarı tuzlu sudur?Artezyen kuyusu ne demektir? Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklara ne ad verilir? Travertenler nasıl oluşur?


Toprak nedir?
Büyük kayaçlar çeşitli yollarla önce taş ve çakıllara ardından toprağa dönüşür.

Toprak çeşitleri nelerdir?
Kumlu toprak,humuslu toprak,killi toprak ve kireçli topraktır. Read More

Hava, Toprak ve Su Kirliliği
su-kirliligi

Hava, Toprak ve Su Kirliliği

Hava, Toprak ve Su Kirliliği, çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliğinin sebepleri, toprak kirliliği nasıl azaltılır,
ünlü ifşaları
Çevre kirliliği
Hava, su ve toprak canlıların yaşamaları için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsanlar yaşadıkları çevre bıraktıkları katı, sıvı ve gaz maddelerle çevreyi ve doğayı kirletmektedir. Canlı kalıntıları ve yiyecekler doğada bir süre sonra yok olmaktadırlar, fakat cam şişe, plastik atıklar, atılmış elektronik cihazlar, piller, deterjanlar, atık yağlar, ağır metaller çevrede kalıcı kirliliğe sebep olmaktadır. Sanayileşme ve şehirleşme kirlilik sebeplerindendir. Read More