Aşağıdaki cümleler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(…..) Ampulün yerleştirildiği devre elamanı pil yatağıdır.
(…..) Televizyonun açılıp kapanmasını sağlayan devre elamanı anahtardır.
(…..) Elektrik enerjisinin pilden ampule taşınmasını kablo sağlar. 
(…..) Bir elektrik devresinde pil yatağının sembolü yoktur.
(…..) Devre elemanları birbirine anahtarla bağlanır.
(…..) Her pilin + ve – ucu vardır.
(…..) Devre elamanlarının gösterimi bütün dünyada aynıdır.
(…..) Bir elektrik devresine anahtar eklendiğinde ampulün parlaklığı azalır.
(…..) Bir devrede iki pil bağlanacaksa, + ve – uçları ardı ardına bağlanır.
(…..) Ampul ışık enerjisinden elektrik üretir.
(…..) Elektrik enerjisini üreten devre elamanı ampuldür.
(…..) Devre şeması, devre elamanlarının sembolleri kullanılarak çizilir.
(…..) Devre elamanlarının resmini çizmek zor olduğu için devre sembolleri kullanılır.
(…..) Devre şemalarına bakarak devrenin çalışıp çalışmayacağını anlayamayız.
(…..) Kablonun gösterimi düz çizgidir.
(…..) Devre elemanlarının sembolle gösterimi çizimi kolaylaştırır.
(…..) Bir devre şemasında duyun sembolü vardır.
(…..) Devre elemanlarından anahtar, evimizde elektrik düğmesidir.
(…..) Basit elektrik devresinde devre elamanları bulunur.
(…..) Devre şemaları dünyanın her yerinde aynı şekilde gösterilir.

Gediz escort