Dna modelinin icadı, DNA Modelinin İcadı (DNA Modeli Nasıl Bulundu?), İngiliz Kimyacı Francis H.C. Crick, deoksiribo nükleik asit,

DNA MODELİNİN İCADI

Watson ve 37 yaşındaki arkadaşı İngiliz Kimyacı Francis H.C. Crick`in biyologlarca deoksiribo nükleik asit ya da DNA olarak bilinen olağanüstü bileşiğin yapısını ortaya çıkarma çabaları hep sonuçsuz kalıyordu.
1867`de keşfinden beri DNA`nın her canlının her hücre çekirdeğindeki uzun aşırı ince iplikler şeklinde bulunduğu görülmüştü. DNA`nın vücudumuzun her hücre merkezinde 2 metre sarılmış uzunlukta bulunması şaşırtıcıydı.
DNA`nın kendini çoğaltma yeteneği olayları bölünme ve korunması şeklindeki hayati olayları kontrol eder. Hücrenin çoğalma ve bölünme özelliği canlı yaratıkları cansız maddeden ayıran temel etkenlerden biridir. Ve bu nedenle DNA yaşamın temeli sayılmaktadır.

Watson ve Cirick`e göre DNA`nın çalışma prensibi bu bileşiğin yapısı yoluyla en iyi biçimde anlaşılabilecekti. Yıllarca süren ümitsiz çabalardan sonra iki arkadaş 1920`lerde sanat dünyasını altüst eden kübist heykellerden birine benzeyen tuhaf bir model yaptılar bu günümüzdeki çift helisin ilk modeliydi. Yapılan buluşun devrim niteliğindeki sonuçları iki bilim adamını 1962`de Nobel ödülünü kazandırdığında DNA`nın 3 harfi dünyanın tanınmış kısaltmalarından biri olmak üzereydi…

DNA’nın yapısının icadı yüzyılın biyoloji alanında devrim sayılabilecek icatlarından bir tanesidir. Bu buluş Cambridge Üniversitesi genç Amerikalı araştırmacı 26 yasındaki James Dewey Watson tarafından gerçekleştirildi. Watson ve 37 yasındaki arkadaşı İngiliz Kimyacı Francis H. C. Crick’in biyologlarca deoksiribo nükleik asit ya da DNA olarak bilinen olağanüstü bileşiğin yapısını ortaya çıkarmak için çaba harcıyorlardır.

DNA Modelinin İcadı

DNA Modelinin İcadı


Dna modelinin icadı, DNA Modelinin İcadı (DNA Modeli Nasıl Bulundu?), İngiliz Kimyacı Francis H.C. Crick, deoksiribo nükleik asit, Dna modelinin icadı, James Dewey Watson, DNA Modelinin İcadı (DNA Modeli Nasıl Bulundu?), İngiliz Kimyacı Francis H.C. Crick, deoksiribo nükleik asit, James Dewey Watson,


Watson ve 37 yaşındaki arkadaşı İngiliz Kimyacı Francis H.C. Crick`in biyologlarca deoksiribo nükleik asit ya da DNA olarak bilinen olağanüstü bileşiğin yapısını ortaya çıkarma çabaları hep sonuçsuz kalıyordu.
1867`de keşfinden beri DNA`nın her canlının her hücre çekirdeğindeki uzun aşırı ince iplikler şeklinde bulunduğu görülmüştü. DNA`nın vücudumuzun her hücre merkezinde 2 metre sarılmış uzunlukta bulunması şaşırtıcıydı.
DNA`nın kendini çoğaltma yeteneği olayları bölünme ve korunması şeklindeki hayati olayları kontrol eder. Hücrenin çoğalma ve bölünme özelliği canlı yaratıkları cansız maddeden ayıran temel etkenlerden biridir. Ve bu nedenle DNA yaşamın temeli sayılmaktadır.