DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı, 8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı, 8. Sınıf İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konu Anlatımı, 8. Sınıf Yeni Müfredat DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı,

 

DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı

DNA’nın yapısı ve özellikleri

DNA hücreyi yöneten dev moleküldür. DeoksiriboNükleikAsit kısaltması olarak DNA kullanılır. Hücre içinde solunum, beslenme, üreme, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri yönetir. Kalıtsal bilgilerimizin bulunduğu büyük bir kütüphanedir. DNA’nın yapısı ile ilgili olarak ilk modeli oluşturan kişiler James Watson ve Francis Crick‘tir.

Kalıtsal yapıların basitten karmaşığa (küçükten büyüğe) doğru sıralanışı şu şekildedir.

Organik Baz —–> Nükleotit ——-> Gen ——> DNA ——-> Kromozom

Not: Kolay hatırlanması amacıyla büyükten küçüğe KeDiGeN (Kromozom-DNA-Gen-Nükleotit) olarak şifrelenilebilir.

DNA’nın yapısı nükleotitlerden oluşur. Nükleotit yapı birimidir. Bir nükleotidin yapısında da organik baz, deoksiriboz şekeri ve fosfat bulunur.DNA’nın yapısında dört farklı organik baz vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T), Guanin (G) ve Sitozin (S veya C) dir.Bir nükleotidin ismi organik baza göre söylenir. Nükleotidin yapısında Adenin organik bazı varsa Adenin nükleotit adı verilir.

Fosfat + Şeker + Adenin ——-> Adenin Nükleotit

DNA’da nükleotidler ikili sarmal yapı oluştururlar. Şekli sarmal merdivene benzer. Bu çift sarmallı yapıda Adenin Nükleotidinin karşısına Timin, Guanin Nükleotidinin karşısına Sitozin gelir. DNA molekülünü oluşturan zincirler arasında zayıf hidrojen bağı bulunur.Adenin ile Timin arasında ikili, Guanin ile Sitozin arasında üçlü bağ bulunur.

DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı

DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı

* Bir DNA zincirinde Adenin Nükleotidi sayısı Timin Nükleotidi sayısına, Guanin Nükleotidi sayısı Sitozin Nükleotidi sayısına eşittir.
* DNA zincirinde Fosfat, toplam baz sayısı ve şeker sayıları birbirine eşittir.

DNA’nın Kendini Eşlemesi

Hücre bölünmeye başlamadan önce kendini eşler. Bu sayede DNA iki katına çıkmış olur. Önce çift zincirli yapı ortadan ikiye ayrılır. Sitoplazmada izmir escort bayan bulunan serbest nükleotitler ayrılan zincirlerin karşısına uygun olacak şekilde yerleşir. Eşler tamamlandıktan sonra iki DNA oluşmuş olur.

Bilgi:
* Dünyadaki bütün insanların DNA’ları % 99,5 aynıdır. Geriye kalan fark insanların farklı özellikte olasını sağlar.
* Bütün canlıların yönetici avrupa yakasi escort bayan molekülleri vardır. Bu yönetici molekül insan, hayvan ve bitkilerde DNA, bazı mikroskobik canlılarda da RNA’dır
* Canlıların birbirinden farklı avrupa yakasi escort bayan olmasının nedeni DNA molekülündeki Nükleotit sayısı ve dizilişinin farklı olmasından kaynaklanır. silivri escort
kadikoy escort
Madult.net

Video Anlatım İçin Buraya Tıklayın.