Dünyamızın Katman Modeli, hava küre, su küre, taş küre, ağır küre, ateş küre, hava kürenin önemi nedir, hava kürenin önemi, su kürenin önemi, su kürenin önemi nedir, taş kürenin önemi, taş kürenin önemi nedir,

 

Dünya’nın şekli küreye benzemektedir. Dünya yapısını incelediğimizde iç içe geçmiş katmanlardan oluştuğunu görülür.

Dünyamızın Katman Modeli

Dünyamızın Katman Modeli

1. Görülebilen Katmanlar
Hava küre, su küre, taş küre görülebilen katmanlardır.

A- Hava Küre
Dünya’nın etrafını çeviren gaz tabakasıdır. İçerisinde %78 oranında Azot, %21 oranında Oksijen, %1 oranında da karbondioksit ve diğer gazlar bulunur.

Hava kürenin önemi nedir?
1. Canlılar için önemli olan su döngüsü burada gerçekleşir.
2. Dünya’ya gelen zararlı ışınlar hava küre tarafından engellenir.
3. Hava küre dünyamızın aşırı derecede taksim escort ısınmasını ve aşırı derecede soğumasını engeller.
4. Canlıların nefes alması, bitkilerin fotosentez yapmaları için gereklidir.
5. Hava basıncı ve vücudumuzdaki kan basıncı denge sağlar. Hava basıncı olmasaydı vücudumuzdan kan dışarı çıkardı.

B- Su Küre
Yeryüzünde bulunan okyanus, akarsu, göl, denizler su küreyi oluşturur. Yeryüzünün 3/4’ü sularla kaplıdır. Su küre içinde pek çok canlı yaşamaktadır.

Su kürenin önemi nedir?
1. Su yaşam için en önemli sıvıdır. Dünyadaki yaşam suya bağlıdır. Diğer gezegenlerde yaşam olup olmadığına bakılırken, suyun varlığına bakılarak ataköy escort karar verilmektedir.
2. Su küre olmasaydı suda yaşayan canlılar olmazdı. Diğer canlılar da yaşayamazdı.
3. Su küre ulaşım amacı ile kullanılmaktadır.
4. Doğadaki su döngüsü sayesinde temiz su elde etmekteyiz.

C-Taş Küre
Üzerinde yaşadığımız katmandır. Binalar taş küre üzerine yapılır, bitkiler taş küre de bulunan toprakta kök salar. Taş küre magmanın soğuması ile oluşmuştur. Kalınlığı 6-40 km’dir. Dünya’yı yumurta şekline benzetirsek, yumurtanın kabuğu kalınlığında dünyada taş küre bulunmaktadır.

Taş kürenin önemi nedir?
1. İnsanlar ve birçok canlının yaşadığı yerdir.
2. Bitkiler burada köklerini salar.


2. Görünmeyen Katmanlar
Ateş küre ve ağır küre Dünya’nın görünmeyen katmanlarıdır.

A- Ateş Küre
Taş kürenin altında bulunur, sıcak ve akışkandır. Kalınlığı 2900 km kadardır. Taş küreyi oluşturan akışkan sıvıya magma denir. Yanardağlardan zaman zaman magma çıkmaktadır. Magma yeryüzünde soğuyarak taşlaşır.

B- Ağır Küre
Dünya’nın merkezindeki kısımdır. Kalınlığı 3400 km’dir. Ağır küreye çekirdek adı da verilir. Çekirdek yüksek basınçtan dolayı katı haldedir. En sıcak katman burasıdır.


Etiketler: Dünyamızın Katman Modeli, hava küre, su küre, taş küre, ağır küre, ateş küre, Dünyamızın Katman Modeli, hava kürenin önemi nedir, hava kürenin önemi, su kürenin önemi, su kürenin önemi nedir, taş kürenin önemi, taş kürenin önemi nedir, Dünyamızın Katman Modeli, dünyanın katmanları 6. sınıf slayt, dünyanın katmanları 6. sınıf soruları, dünyanın katmanları 6. sınıf testleri, dünyanın katmanları 6. sınıf sorular, dünyanın katmanları 6. sınıf test, dünyanın katmanları 6. sınıf vikipedi, dünyanın katmanları 6. sınıf konu anlatımı, 6. sınıf dünyanın katmanları etkinlik,