Dünya`mızın Katmanları ve Özellikleri

Dünya`mız farklı özelliklere sahip iç içe katmanlardan oluşmuştur. Bu katmanlardan bazılarını görür, hisseder hatta dokunur ve üzerinde yaşarız. Dünya`mızdaki karalar ve sular bu katmanlardandır. Dünya`mızı çevreleyen bir de hava katmanı vardır. Bu katmanlar, Dünya`mızın gözlemlenebilir katmanlarıdır ve canlılar için çok önemlidir. Onları daha yakından inceleyerek bunun nedenini anlamaya çalışalım.
türk takipçi satışı
Hava Küre: Dünya`mızı uzay boşluğuna kadar çepeçevre saran gaz örtüsünün bulunduğu katmandır. Atmosfer olarak da adlandırılan hava küreyi, su ve taş küre gibi gözümüzle göremeyiz. Hava kürede toz, su buharı gibi maddeler ve tüm canlıların soluduğu hava bulunur. Hava küre, taş küre ve su küre ile temas hâlindedir. Dünya`mızı Güneşin zararlı ışınlarından korur.

Su Küre: Dünya`mızdaki suların, denizlerin, göllerin, akarsuların, yer altı su kaynaklarının ve okyanusların oluşturduğu katmandır. Uzaydan bakıldığında Dünya`mız masmavi görünür. Çünkü Dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte üçünü su küre kaplar. Sularla çevrilmiş çok büyük kara parçaları kıtaları oluşturur. Okyanuslar da bu kıtaların arasında bulunan ve birbiriyle bağlantılı olan büyük su kütleleridir. Denizde derinlere dalındığında oradaki tepeler ve düzlükler görülebilir. Su kürede yaşayan canlı çeşidi oldukça fazladır. Birbiriyle bağlantılı o olan büyük su kütleleridir. Denizde en derinler da alındığında oradaki tepeler ve düzlükler görülebilir. . Su kürede yaşayan canlı çeşidi oldukça faazladır.

Taş Küre: Bahçede oynarken, kırlarda koşarken Dünya katmanlarından biri olan taş kürenin üzerinde bulunuruz. Karaların oluşturduğu bu katman yer kabuğu olarak da adlandırılır. Bu katmanda Dünya`mızın katı yüzeyini oluşturan kıtalar, ovalar, dağlar, tepeler ve deniz tabanları gibi yapılar vardır. Yer kabuğu Dünya`mızın her yerinde aynı kalınlıkta değildir. Bu katman Dünya`nın büyüklüğü ile kıyaslandığında oldukça incedir. Çeşitli kayaçlardan ve topraktan oluşan yer kabuğu, dünya yüzeyinin dörtte birini kaplar. Su kürede olduğu gibi taş kürede de canlı çeşidi fazladır.

yerkurenin-katmanlari

yerkurenin-katmanlari

Özet Olarak;

1. Hava küre: Yerküre’yi saran hava tabakasıdır.
2. Su küre: Yerküre de bulunan okyanus, deniz, göller, akarsular ve yeraltı suları su küreyi oluşturur.
3. Taş küre: Üzerinde yaşadığımız kısmıdır. Yerküre kayaç (taş) oluşmuştur. Kalınlığı 6-40 km’dir.
4. Çekirdek: Çekirdeğin ortalama kalınlığı 3400 km’dir. Dünya’nın merkezini oluşturur. Ağır metaller bulunur.

dunya-katmanlari-benzetme

dunya-katmanlari-benzetme

Dünya`mızın Katmanları ve Özellikleri, Dünya`mızın Katmanları ve Özellikleri, Dünya`mızın Katmanları ve Özellikleri, Dünya`mızın Katmanları ve Özellikleri, Dünya`mızın Katmanları ve Özellikleri, Dünya`mızın Katmanları ve Özellikleri, Dünya`mızın Katmanları ve Özellikleri,