Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi

Elektrik enerjisi direnci olan tellerden geçerken, ısı enerjisine dönüşür.
Tungsten, nikel-krom  gibi metallerin direnci yüksektir. Bu metallerin üzerinden elektrik enerjisi geçerken ısı enerjisi oluşur.
Elektrik enerjisinin ısı enerjisine çeviren araçlarda rezistans bulunur.
Fırın, ütü, saç kurutma makinesi, elektrik sobası, su ısıtıcısı, çamaşır ve bulaşık makinelerinde direnci fazla olan rezistans vardır.

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi nelere bağlıdır?
1. İletkenin direncine: Direnç ne kadar fazla ise oluşacak ısı enerjisi de artacaktır. Telin direncinin artırılması için uzun, ince ve direnci fazla olan tel kullanılır.

2. Akım miktarına: İletken üzerinden geçen akım miktarı arttıkça, oluşan ısı da artar.

3. Akımın geçiş süresine: İletken üzerinden geçen akım ne kadar uzun süre geçerse elde edilecek ısı miktarı da artacaktır.

Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşmesi

Ampul, floresan lamba, LED lamba, Neon lambalarında elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşmektedir.

Ampul: içerisinde direnci yüksek ve erime sıcaklığı fazla tungstenden yapılmış ince ve uzun flaman bulunur.
Ampul içerisindeki tungsten telden elektrik akımı geçtiğinde direnci fazla olduğu için ısınır, ısınan telde etrafına ışık saçar. Flaman koparsa ampul ışık vermez.
Akkor flamanlı ampullerde enerjinin %95’i ısıya %5’i ışık enerjisine dönüşür. Bu nedenle ampullerin enerji verimi düşüktür. Avrupa birliği ülkelerinde ampullerin kullanımı yasaklanmıştır.

Floresan Lamba: İçerisinde cıva buharı ve soy gaz bulunur. Lamba camının kenarında ise fosfor tabakası vardır. Yüksek gerilimde floresan lamba içerisindeki gaz iyonlaşarak iletken hale geçer. Cıva atomları mor ötesi ışık oluşturur, Fosfor tabakası da mor ötesi ışığı görünür ışık haline çevirir.

Sigorta

Elektrikli araçların fazla elektrik akımı çektiğinde, elektrik akımını kesmek için kullanılan araçtır.
Sigorta devreye seri olarak bağlanır.
Her sigortanın üzerinden geçebileceği en fazla bir akım vardır.
Bu akımdan fazla geçecek olursa sigorta atacaktır.

Eriyen telli sigorta tek kullanımlıktır. Fazla akım geçtiğinde sigortanın içerisindeki tel erir ve elektrik devresinden akım geçmez.

Otomatik sigorta içerisinde bulunan elektromıknatısın fazla akım geçtiğinde metal şeriti kendine çekmesi ile atar, kullanımı pratiktir. Attığında tekrar düğmesi kaldırılarak kullanılabilir.

Elektrik aracın çekeceği akıma göre sigorta seçmeliyiz. Örneğin 5 Amper akım çekecek çamaşır makinesine 3 amperlik sigorta bağlayamayız. En uygun değer 6 amper gibi yakın değer olmalıdır. 25 Amperlik sigorta bağlanması da sigortanın geç atmasına neden olacağından elektrikli aracın yanmasına neden olabilir.

Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü

Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştürmek için elektrik motorları kullanılır.
Elektrik motorları mikser, vantilatör, matkap, çamaşır makinesi, su pompası gibi araçlarda kullanılır.

Elektrik motorunun içerisinde elektromıknatıs bulunur.

Robotların yapımında elektrik motorları kullanılmaktadır.

Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü

Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren araçlara jeneratör denir.

Güç Santralleri 

Elektrik elde etmede kullanılan santrallere güç santrali denir.
Jeneratörler hidroelektrik santrallerinde, termik santrallerde, nükleer santrallerde, rüzgar türbinlerinde  kullanılır.

Hidroelektrik Santral

Barajda biriken suyun potansiyel enerjisi vardır. Su yukarıdan aşağıya akarken potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Hızla akan su çarptığı türbini Kırıkkale klima servisi döndürür. Türbinin ucunda bağlı olan jeneratör elektrik üretilmesini sağlar.

Termik Santral

Kömür, doğal gaz, petrol gibi ürünlerden elektrik üretilmesini sağlar. Bu yakıtların yanması sonucu ısı enerjisi oluşur. Oluşan ısı ile su buharlaştırılır, buhar basıncı ile türbin çevrilerek jeneratörden elektrik elde edilir.

Nükleer Santral

Atomun çekirdeğinde bulunan enerjiden elektrik üretilmesini sağlar. Uranyum, plütonyum gibi elementler yakıt olarak kullanılır. Bu elementlerin çekirdekleri Kırıkkale kombi servisi parçalandığında çok yüksek miktarda ısı açığa çıkar. Bu ısı ile su buharlaştırılır. Türbine bağlı jeneratör ile elektrik elde edilir.

Jeotermal Santral

Yer altındaki magmanın sahip olduğu ısı enerjisinden elektrik üretilmesini sağlar. Yer altına sızan sular magma tabakasına kadar ilerleyerek ısınır. Yer yüzüne çıkan sıcak sular türbinleri çevirerek elektrik enerjisi üretilir. Jeotermal enerji yenilenebilir enerji türüdür.

Rüzgar Santrali

Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde etmemizi sağlar. Rüzgarın düzenli estiği yerlere yerleştirilir. Rüzgar gülünün bağlı olduğu jeneratör elektrik Kırıkkale evden eve nakliyat enerjisi üretilmesini sağlar.

Elektrik Enerjisinin Tasarruflu Kullanımı

Elektrik enerjisini bilinçli ve Kırıkkale araç kiralama tasarruflu kullanmalıyız. Elektrik enerjisinin gereksiz yere tüketilmesi doğal kaynakların hızla yok olmasına, çevrenin kirlenmesine, enerji için gereksiz yere para ödenmesine neden olur.

Elektrik enerjisinin tasarrufu için yapabileceklerimiz.

 • Gereksiz yere yanan lambaları söndürmeliyiz.
 • Enerji verimi yüksek elektrikli araçlar kullanmalıyız.
 • Akkor flamanlı ampul yerine LED veya floresan lamba kullanınız.
 • Saç kurutma makinesini kullanmadan önce saçlarımızı havlu ile kurutmalıyız.
 • Çamaşır ve bulaşık makinesini doldurmadan çalıştırmamalıyız.
 • Buzdolabının bulunduğu odanın çok sıcak olmamasına ve arkasında boşluk olmasına dikkat edin.
 • Çamaşırlarınız topluca ütüleyin, ütüleme bitmeden 5 dakika önce ütüyü fişten çekin.
 • Elektrik süpürgesinin torbasını tam dolmadan boşaltın.
 • Televizyon, bilgisayarın kapatıldığında hazırda bekleme (stand by) modunda elektrik tükettiğini unutmayın. Uzun süre kullanılmayacağında fişi çekin.
 • Gün ışığından yararlanma elektrik tüketimini azaltacaktır.
 • Sıcak yaz günlerinde perdenin çekilerek içeri ışığın girmesinin engellenmesi, kışın güneş ışığından yararlanılması evin sıcaklığını ayarlamada daha az enerji tüketilmesine neden olur.

Enerji Tasarrufu ile İlgili Kuruluşlar

Tübitak: Enerji tasarrufu ile ilgili yarışmalar ve çalışmalar yapmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: MEB ile beraber enerji tasarrufu konulu yarışmalar ve bilgilendirici çalışmalar yapmaktadır.

Enerji Verimliliği Derneği (Enver): Enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını amaçlayan sivil toplum kuruluşudur.

Kaçak Elektrik Kullanımının  Verdiği Zararlar

 • Kaçak elektrik kullanmak ülke ekonomisine olumsuz etki edecektir.
 • Kaçak olarak kullanmayan kişiler “kayıp kaçak bedeli” ödemek zorunda kalmaktadırlar.
 • Kaçak kullanım sonucu elektrik geriliminde meydana gelen azalmalar elektrikli araçların bozulmasına, trafoda patlamaya ve yangına neden olabilir.
 • Kaçak elektrik kullanmaya çalışırken, elektriğe çarpılma ve ölüm riski bulunmaktadır.

 

 

 

 


elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü, elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisi, elektrik enerjisinin dönüşümleri, enerji dönüşümü, elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü deneyi, elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü formülü, elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü örnekleri, Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi nelere bağlıdır?, Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşmesi, Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü, Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü, Elektrik Enerjisinin Tasarruflu Kullanımı, Elektrik enerjisinin tasarrufu için yapabileceklerimiz, Enerji Tasarrufu ile İlgili Kuruluşlar, Kaçak Elektrik Kullanımının Verdiği Zararlar, Elektrik Enerjisinin Dönüşümü, Elektrik Enerjisinin Dönüşümü, Elektrik Enerjisinin Dönüşümü, Elektrik Enerjisinin Dönüşümü,
Kargı mutlu son