Direnç Nedir?

Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir. Direnç R harfi ile gösterilir. Birimi Ohm dur. Simgesi Ω dır.

Direnç ohmmetre (Dirençölçer) ile ölçülür. Yalıtkan maddelerin direnci çok fazladır. Bu nedenle elektriği iletmezler. İletkenlerin direnci ise azdır.

  • Elektrik kablolarının direnci az olduğu için, fazla bir enerji kaybı olmadan elektriği iletir.
  • Ampul, elektrik sobası gibi araçların direnci fazla olduğu için, elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

Bir iletkenin direnci, iletkenin uzunluğuna, kalınlığına ve cinsine bağlıdır. Direnç iletkenin uzunluğu arttıkça artar, kesit alanı (Kalınlığı) arttıkça azalır.

 

 

 

 

  • Uzun telin kısa tele göre,
  • İnce telin kalın tele göre,
  • Nikel telin bakır tele göre direnci fazladır.

Not: Metallerin dirençleri azdan çoğa doğru, Gümüş, Bakır, Altın, Alüminyum, Nikel, Demir şeklindedir.

Bir elektrik devresinde direnç arttıkça ampulün parlaklığı azalır.

Ampul

Ampul elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine çevirir. Ampulde ışık oluşturmak için kullanılan tellere filaman denir. Filaman çoğunlukla tungsten metalinden yapılır. Filaman 3400 C sıcaklığa kadar ısınarak akkor haline gelir. Ampulünde bir direnci vardır. Bu yüksek direnci daha da artırmak için filamanın uzun ve ince yapılır.

Reosta

Reosta

Reosta

Ayarlanabilen dirençtir. Reostanın direnci arttıkça devredeki ampulün parlaklığı azalır.

Reosta’nın kullanıldığı yerler

1. Radyo ve bilgisayar hoparlöründe sesi ayarlamak için
2. Bazı lambalarda ampulün parlaklığını değiştirmek için
3. Ütü, elektrik sobası, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi araçlarda ısı ayarlamada kullanılır.

 

Şekildeki reosta ile yapılmış devrede;

  • Sürgü 1 yönünde hareket ettiğinde uzunluk azaldığı için direnç azalır, ampulün parlaklığı artar.
  • Sürgü 2 yönünde hareket ettiğinde uzunluk arttığı için direnç artar, ampulün parlaklığı azalır.

Not: Bütün devre elemanlarının az veya çok direnci vardır. Eğer devre elemanının direnci fazla ise ısınır. Çok fazla ısınması sonucu yangına sebep olabilir. İnce bakır kablodan yapılmış üçlü prizlere elektrik sobası gibi araçlar takıldığında kablonun çok ısınması sonucu yangın çıkabilir.


reosta nedir, reosta yapımı, reosta hakkında bilgi, reosta nasıl yapılır, reosta arabada ne işe yarar, Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler,