Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi Konu Anlatımı

1. Üzerinde Yaşadığımız Toprak
Kayaçların parçalanıp ufalanması sonucu toprak oluşur. İçinde bulundurduğu maddelere ve özelliklerine göre 4’e ayrılır:
Kumlu Toprak: Kum oranı yüksek; su tutma özelliği olmayan toprak çeşididir. Karpuz, havuç ve pamuk gibi bitkilerin yetişmesi için uygundur.
Killi Toprak: Su tutma özelliği bulunan ısıya dayanıklı toprak çeşididir. Kiremit, tuğla, seramik ve çömlek yapımında kullanılır.
Kireçli Toprak: Kireç oranı fazla olan toprak çeşididir. Tarıma elverişli değildir.
Humuslu Toprak: Bitki ve hayvanların atıklarının çürümesiyle oluşan koyu kahverengi siyahımsı renkte ve su geçirgenliği yüksek olan toprak çeşididir. Tarım için oldukça elverişlidir.

2. Erozyon Nedir?
Oluşumu yüzlerce yıl süren verimli toprak örtüsünün su, rüzgâr vb. etkisi ile aşınıp taşınmasına erozyon denir. Yağmurun dışında, yeryüzünde oluşan seller ve akarsularda erozyona neden olabilir.

Erozyonun nedenleri;
 Ormanların tahrip edilmesi,
 Tarlanın eğim yönünde sürülmesi,
 Hayvanların fazla otlatılması,
 Plansız kentleşme
Erozyon sebebiyle;
 Tarım alanları azalır.
 Tarımsal üretimin düşmesiyle ekonomi zarar görür.
 Bitki örtüsü zayıflar, hayvancılık zarar görür.
 Göller ve barajlar toprak dolar ve sular kirlenir.
 Doğal dengenin bozulmasıyla birçok bitki ve hayvan zarar görür.
Erozyonu önlemek için;
 Nöbet ekimi uygulanmalı ( Tek tip ürün ekilmemeli)
 Tarım arazileri çevresine ağaçlardan rüzgar perdesi oluşturulmalı
 Tarlalar eğime dik olarak sürülmeli,
 Eğimli arazilerde taraçalama (teraslama) yapılmalı,
 Toplum erozyon ve zararları hakkında bilinçlendirilmelidir.

3. Heyelan Nedir?
Eğimi fazla olan yamaçlarda zeminin çeşitli sebeplerle parçalanması sonucu toprağın büyük kütleler halinde sürüklenmesi olayı heyelan olarak adlandırılır. Ülkemizde heyelan fazla yağış aldığı için en çok Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde görülür.

 

Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi Konu Anlatımı

Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi Konu Anlatımı


heyelan ve erozyonun yer kabuğuna etkileri, 5 sınıf erozyon heyelan, erozyon ve heyelan yer kabuğu etkisi, erozyonun yer kabuğuna etkisi nelerdir, erozyon ve heyelanın yer kabuğuna etkisi slayt, erozyon ve heyelanın yer kabuğuna etkisi konu anlatımı, hava toprak ve su kirliliği, heyelan nedir, Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi, Üzerinde Yaşadığımız Toprak, erozyon nedir, erozyonun nedenleri, 5. sınıf Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi konu anlatımı, Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi konu anlatımı,