Fosil Nedir  Fosil Nasıl Oluşur?

Çok eski çağlarda yaşamış bitki ve hayvanların sertleşmiş kalıntı ve izlerine fosil denir. Fosiller, geçmişte yaşayan canlılardan geriye kalan kemik, kabuk ve diş gibi sert kısımlar ya da bu kısımların taşlaşmış izleridir.Normal koşullarda, ölen canlılar mikroskobik canlılar tarafından parçalanır, toprağa karışır. Bazı koşullarda ölen canlı milyonlarca yıl korunur ve fosil olarak ortaya çıkar. Sıcaklık ve nem oranının düşük olması fosilleşme için uygun koşulları sağlayabilir. Bazı ağaçlarda bulunan reçine ve buzullar fosilleşme için uygun ortamlardır. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji, bu bilim dalı üzerinde araştırma yapan bilim insanlarına paleontolog denir.

Canlı herhangi bir organizma kömürleşerek fosil haline gelebileceği gibi, bu katılaşma “mermerleşme” şeklinde de görülebilir. Canlı kalıntıları birçok farklı şekilde fosilleşebilir ve günümüze dek bozulmadan korunabilir.

Kayaçların üzerinde canlının çeşitli izlerinin oluşması dahi bir çeşit fosil kabul edilmektedir. Bu şekilde oluşan fosiller ile milyonlarca yıl önce yaşamış canlılar hakkında dahi bilgi etmek mümkünken, nesli tükenen canlı türlerinin tanımlanması da yapılabilmektedir. Bu tür fosilleşme örnekleri haricinde günümüzde çok değerli bir taş olarak kabul edilen amber içinde kalarak korunma da görülmektedir. Amber ya da reçine gibi maddeler tarafından tamamen kaplanan canlı organizmaların dış etkenler ile ilişkisi tamamen kesildiğinden, uygun ortamların sağlanması durumunda milyonlarca yıl ilk günkü halinde kalabilmektedir.

Kutup bölgelerinin dondurucu iklimi de fosilleşme için uygun bir çevre oluşmasını sağlar. Büyük buz kütlelerinin içinde çok düşük sıcaklık nedeniyle hızlı bir şekilde donan ve bu kütlenin içinde korunan fosil türleri de mevcuttur. Soğuk nedeniyle canlı organizmalar tamamen donar ve böylece canlı kalıntıları uzun süre boyunca bozulmadan kalabilir. Canlılar çeşitli şekillerde fosilleşirken vücutlarındaki canlı dokuların tamamı yok olabilir. Bu tür durumlarda canlıdan geriye yalnızca kemikleri kalır ve ilgili fosil canlının iskeletinden ya da vücudunun belirli bir bölümündeki kemik parçalarından oluşur.

Fosil Nedir  Fosil Nasıl Oluşur? Fosil Nedir  Fosil Nasıl Oluşur? Fosil Nedir  Fosil Nasıl Oluşur? Fosil Nedir  Fosil Nasıl Oluşur? Fosil Nedir  Fosil Nasıl Oluşur?

fosil nedir fosil nasıl oluşur

fosil nedir fosil nasıl oluşur

 

fosilleri inceleyen bilim dalı ile ilgili aramalar;

fosilleri inceleyen bilim dalı nedir, fosilleri inceleyen bilim dalı hangisidir, paleontoloji bilimi hangi alanla ilgilidir, fosil bilimi, paleontolog nedir, paleontoloji neyi inceler, paleontolog nasıl olunur, paleontologlar,