Güneş Sistemi, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, iç gezegenler, dış gezegenler, astronomi bilimi,

 
ucuz türk takipçi
Güneş sistemi : güneşin ve onun etrafında belirli yörüngelerde hareket eden gezegenlerin, uyduların, kuyruklu yıldızların bulunduğu gök cisimleri topluluğudur.. Güneş sistemindeki ısı ve ışık kaynağı Güneştir.

Güneş: Güneş yaklaşık olarak küre biçiminde ve Dünya’mızdan çok büyük olan ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş, Dünya’mızdan çok uzakta olduğu için küçük görülür. Güneş’in çapı, Dünya’nın çapının 100 katına ve Ay’ın çapının 400 katına eşittir.

güneş sistemi

güneş sistemi

Gezegenler: Güneş etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir. Gezegenlerin hepsi güneş çevresinde saat ibresinin teri yönünde hareket ederler. Gezegenler Güneş etrafında döndükleri gibi, kendi eksenleri etrafında da dönerler. Güneş kütle çekim kuvvetiyle bütün gezegenleri kendine doğru çeker. Bu çekim kuvvetinden dolayı gezegenler güneşin çevresinde topkapı escort belirli bir yörüngede hareket ederler. Gezegenler Güneş’e farklı uzaklıktadır, yörüngeleri elips şeklindedir. Gezegenler sönmüş katılaşmış çevresine ısı ve ışık saçamayan ancak güneşten aldıkları ışığı yansıtabilen gök cisimleridir .

Güneş sisteminde sekiz gezegen vardır. Gezegenler sırası ile Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün dür.

Güneşe en yakın gezegen Merkür , en uzak gezegen Neptün dür . Gezegenler hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafında dönerlerken Samanyolu galaksisinin avrupa yakası escort etrafında da dönmüş olurlar .

Gezegenleri büyüklüklerine göre (büyükten küçüğe) sıralaması ise şöyledir: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür

Gezegenlerin güneş etrafındaki dönüş hızları farklıdır .

Güneşe yakın olan gezegenlerin dönüş hızı büyük uzak olanların dönüş hızları küçüktür .

İç gezegenler (sıcak gezegenler): Dünya ile güneş arsında kalan Merkür ve Venüs gezegenleridir .

Dış gezegenler (soğuk gezegenler): Dünyamızdan sonra gelen Mars , Jüpiter , Satrün , Uranüs ,Neptün gezegenleridir.

Astronomi Birimi: Gezegenlerin güneşe olan uzaklıkları astronomi birimi ile ifade edilir. Bir astronomi birimi güneş ile dünya arasındaki uzaklığa eşittir.


Etiketler:

Güneş Sistemi, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, iç gezegenler, dış gezegenler, astronomi bilimi, Güneş Sistemi, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, iç gezegenler, dış gezegenler, astronomi bilimi, Güneş Sistemi, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, iç gezegenler, dış gezegenler, astronomi bilimi,