Hava Toprak ve Su Kirliliği

1. Hava Kirliliği
Canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek maddelerin havada normalden fala olmasına ve uzun süreli bulunmasına hava kirliliği denir.

Motorlu taşıtlardan çıkan gazlar, sanayi ve evlerde kullanılan yakıtlar ve ormanlık alanların azalması hava kirliliğine neden olur.
Hava kirliliğini önlemek için;
 Özel araç yerine toplu taşıma araçları kullanılmalı,
 Sanayi ve evlerde kaliteli yakıtlar kullanılmalı,
 Sanayi bacalarına filtre takılmalı ve düzenli olarak kontrol edilmeli,
 Fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz) yerine daha temiz enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) kullanılmalı,
 Ormanlık alanlar artırılmalıdır.

2. Toprak Kirliliği
Gelişigüzel atılan çöpler, evsel atıklar, sanayi atıkları, tarımda kullanılan gübreler ve tarım ilaçları toprak kirliliğinin önemli sebepleri arasındadır.
Toprak kirliliğini önlemek için;
 Yerlere çöp atılmamalı, görülen çöpler alınıp çöpe atılmalı,
 Evdeki çöpler cam, kağıt, plastik, pil vb. ayrıştırılarak atılmalı,
 Tarım ilaçları ve gübreler bilinçli olarak kullanılmalıdır.
3. Su Kirliliği
Fabrika atıklarının arıtılmadan deniz ve akarsulara bırakılması ve topraktaki zararlı maddelerin süzülerek yer altına sularına karışması su kirliliğinin sebepleridir. Su kirliliği insanlar(tifo, kolera) ve suda yaşayan canlılar için önemli tehlike oluşturur.
Su kirliliğini önlemek için;
 Yağ atıkları lavabolara dökülmemeli,
 Fabrikalarda su arıtma sistemleri kullanılmalı,
 Kanalizasyonlar için arıtma sistemleri kurulmalıdır.


hava toprak ve su kirliliğini önlemek için neler yapılabilir kısaca, hava toprak ve su kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz, hava toprak ve su kirliliğinin insan sağlığına etkileri, hava toprak ve su kirliliği nedenleri, hava toprak ve su kirliliği ile ilgili yazı, hava toprak ve su kirliliği konularını araştır, hava toprak ve su kirliliği nedir, hava toprak ve su kirliliği kısaca,  hava toprak su kirliliği konuları araştır, hava toprak su kirliliği konularını araştır, hava toprak su kirliliği nasıl önlenir, hava toprak su kirliliği sebepleri, hava toprak su kirliliği nedenleri, hava toprak su kirliliği önlemleri, hava toprak su kirliliği etkileri ve alınacak önlemler, hava toprak su kirliliği çevre ve insan sağlığına etkileri,