Hava, Toprak ve Su Kirliliği, çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliğinin sebepleri, toprak kirliliği nasıl azaltılır,
ünlü ifşaları
Çevre kirliliği
Hava, su ve toprak canlıların yaşamaları için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsanlar yaşadıkları çevre bıraktıkları katı, sıvı ve gaz maddelerle çevreyi ve doğayı kirletmektedir. Canlı kalıntıları ve yiyecekler doğada bir süre sonra yok olmaktadırlar, fakat cam şişe, plastik atıklar, atılmış elektronik cihazlar, piller, deterjanlar, atık yağlar, ağır metaller çevrede kalıcı kirliliğe sebep olmaktadır. Sanayileşme ve şehirleşme kirlilik sebeplerindendir.

Hava kirliliği
Fabrika, otomobil ve evlerin bacalarından çıkan zehirli gazlar hava kirliliğine sebep olmaktadır. Hava kirliliği astım bronşit, akciğer kanseri gibi hastalıklara pendik escort neden olmaktadır. Hava kirliliğini önlemek için fabrikalara filtre takılmalıdır.

Havadaki karbondioksit miktarının artması küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bu nedenle fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) kullanımının azaltılması gerekmektedir.

Hava kirliliği asit yağmurlarına da neden olmaktadır. Asit yağmurları toprağı verimsizleştirir, canlılara zarar verir.

Toprak kirliliği
Kirlenen toprağın temizlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle topraklarımızı çok iyi korumamız gerekmektedir. Bitkiler toprakta yaşamaktadırlar. Kirli kartal escort toprakta yetişen bitkilerden elde edilen ürünlerde sağlıklı olmamaktadır. Endüstriyel ve evsel atıklar topraklarımızı kirletmektedirler.

Toprak kirliliğinin sebepleri
1. Toprağa atılan piller toprağı zehirlemektedir.
2. Tarımda daha fazla ürün almak için kullanılan gübreler de toprağı kirletmektedir.
3. Bitkileri korumak için yapılan zirai ilaçlama toprağı kirletmektedir.
4. Çöplerde toprak kirliliğine sebep olmaktadır.

Toprak kirliliği nasıl azaltılır
1. Gübre ve zirai ilaç kullanımında çiftçilerimiz bilinçlendirilmelidir.
2. Çöplerin ayrıştırılarak geri dönüşümle kazanılması toprak kirliliğini azaltır.
3. Pillerin geri dönüştürülmesi gerekmektedir.
4. Suni gübre yerine bitki ve hayvan atıklarından üretilen gübre kullanılmalıdır.

Su kirliliği
Sanayi ve evsel atıkların sulara karışması, kullanılan kimyasal maddeler, ilaçlar, atık yağlar ve gübreler suları kirletmektedir. Su kirliliğini önlemek için arıtma tesislerinin yapılması zorunludur.

Suların kirlenmesi salgın hastalıklara neden olmaktadır.

 

Hava, Toprak ve Su Kirliliği, çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliğinin sebepleri, toprak kirliliği nasıl azaltılır, Hava, Toprak ve Su Kirliliği, çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliğinin sebepleri, toprak kirliliği nasıl azaltılır, 

su-kirliligi

su-kirliligi