Mitoz Bölünme Konu Anlatımı, Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, mitozun canlılar için önemi, 8. Sınıf yeni müfredat Mitoz Bölünme Konu Anlatımı,

Mitoz Bölünme Konu Anlatımı

Mitoz Bölünme Konu Anlatımı

Mitoz Bölünme Konu Anlatımı

Hücre bölünmesi ile ilgili kavramlar

Gen: Çeşitli karakterlerin bulunduğu DNA parçasıdır.
Kromozom: Sadece hücre bölünmesinde görülür. Hücre bölünmesi sırasında DNA nın kısalıp kalınlaşması ile oluşur. DNA nın eşlenmiş halidir.

– Bir canlıda kromozom sayısının fazla olması o canlının gelişmiş olduğunu göstermez.
– Farklı türdeki canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Kromozom sayısının aynı olması aralarında akraba(benzerlik) olduğunu göstermez.

Kromozomlar çiftler halindedir. İnsanda 23 çift kromozom bulunur. Bunlardan n=23 tanesi anneden, n=23 tanesi babadan gelir.

Diploid hücre(2n): Vücut hücreleridir.
Haploid hücre(n): Gamet =Eşey(Yumurta ve sperm) hücreleridir.
Hücre bölünmesi: Hücre belirli bir büyüklüğe geldiğinde hücre bölünmesi gerçekleşir. Hücre bölünmesi mitoz ve mayoz olmak üzere iki çeşittir.

Eşeysiz Üreme

Canlının döllenme olayı gerçekleşmeden kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesidir. Eşeysiz üreme mitoz bölünme ile gerçekleşir. Oluşan canlılar birbirinin aynısıdır.

1. Bölünerek Üreme: Tek hücreli canlılarda görülür. Amip, öglena, paramesyum (terliksi hayvan), bakteriler bu şekilde ürer.

Amip Bölünerek Üreme

Amip Bölünerek Üreme

2. Vejatatif Üreme: Bitkilerin dal, yaprak ve kök gibi kısımlarından yeni bitki oluşmasıdır. Menekşe, söğüt, kavak, gül, asma, çilek bu şekil ürerler.

 

3. Rejenerasyonla (Yenilenme) Üreme: Hayvanlarda kopan parçanın yerine yenisinin gelmesine rejenerasyon denir. Kopan kısımdan yeni bir canlı meydana gelir ise rejenerasyon ile üreme gerçekleşmiş olur. Deniz yıldızı, planarya (yassı solucan), topak topkapı escort solucanı gibi canlılarda görülür.

4. Tomurcuklanarak Üreme: Ana canlının vücudunda meydana gelen çıkıntı zamanla gelişerek, ana canlıdan ayrılır. Maya, hidra, deniz anası ve mercanlarda görülür.

Tomurcuklanarak Üreme

Tomurcuklanarak Üreme

5. Sporla Üreme: Şapkalı mantarlar, eğrelti otu, karayosunu sporla üremektedir.

 

Mitoz bölünme

Bir hücreden birbirinin aynısı iki yeni hücre oluşur. Oluşan hücreler ana canlıya benzer. Mitoz bölünme çok hücrelilerde büyüme, yaraların avrupa yakası escort onarılması gerçekleşir. Tek hücreli canlılarda ise üremeyi sağlar.

Mitoz bölünmenin aşamaları

a-Bölünmeye hazırlık

DNA kendini eşler.

b-Çekirdek bölünmesi

1.DNA kısalıp kalınlaşarak Kromozomu oluşturur. Çekirdek zarı kaybolur.
2.Kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra halinde dizilir.
3.Kardeş kromotitler kutuplara çekilir.
4.Çekirdek tekrar oluşur. Kromozomlar kaybolur. serifali escort
halkali escort
Madult.net

c-Sitoplazma bölünmesi

Bitki hücrelerinde ara lamel oluşarak, hayvan hücrelerinde ise boğumlanarak gerçekleşir.

Sitoplazma Bölünmesi

Sitoplazma Bölünmesi

Bitki ve hayvanlarda mitoz bölünme

Bitki ve hayvan hücrelerinde mitoz bölünme farklılıklar göstermektedir.

1.Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için iğ iplikleri oluşmaz. Bitkilerde bulunan özel proteinler sayesinde kardeş kromotitler birbirinden ayrılır.

2. Bitki hücreleri kalın hücre duvarları olduğundan dolayı sitoplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşmez. Sitoplazma bölünmesinde ara lamel oluşur.

 

Mitoz Bölünmede Kromozomların Önemi

Mitoz bölünme sırasında hücreler iki eşdeğer hücreye bölünür ve bu sırada oluşan yeni iki hücre aynı genetik özelliklere sahip olurlar. Hücre bölünmesi gerçekleşmeden önce, çekirdek içindeki kromozomlar kopyalanır. Genetik özelliklerin aktarılmasında kromozomlar etkilidir.

 

Mitoz Bölünmenin Canlılar İçin Önemi

Hücre bölünmesi, büyüme ve yaraların onarılmasını mitoz gerçekleştirir eğer mitoz olmazsa vucüt gelişmez, büyümez ve açılan yaralar onarılamaz bir süre sonra yenilenmek isteyen hücrelerde ölür ve zamanla canlı yok olur.