Paleontolog Nasıl Olunur,

Paleontoloji:
Jeoloji biliminin bir alt bilim dalıdır. Mikropaleontoloji ve makropaleontoloji olmak üzere ikiye ayrılır. Geçmiş jeolojik devirlerde yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntılarını inceler. Bu incelemeler sonucunda dünya’nın tarihsel evrimini, meydana gelen olayları, paleoklimataoloji, paleocoğrafyayı neden-sonuç ilişkisini gözönünde tutarak yorumlar.  Dünya’nın muhtemel tarihini senaryo eder.Paleontolog:
Paleontoloji bilimini kendine meslek edinenlere de paleontolog ismi verilir. Jeoloji Mühendisliğinden mezun olduktan sonra paleontoloji alanında yüksek lisans yaparak paleontolog olabilirsiniz.
Paleontolog gerçekten fizik, kimya, biyoloji ve jeoloji hakkında bilmek gerekiyor. Modern bir paleontolog bilgisayar becerileri yüksek düzeyde olmalıdır.

Paleontolog Nasıl Olunur

Paleontolog Nasıl Olunur


paleontolog nedir, paleontoloji nedir, paleontoloji tanımı, fosilleri inceleyen bilim dalı, paleontoloji neyi inceler, paleontoloji bilimi, paleontoloji bilimi hangi alanla ilgilidir, paleontoloji bölümü taban puanları,