Toprak nedir? Toprak çeşitleri nelerdir? Kumlu toprağın özellikleri nelerdir? Humuslu toprağın özellikleri nelerdir? Killi toprağın özellikleri nelerdir? Kireçli toprağın özellikleri nelerdir? Erozyon nedir? Erozyonu önlemenin en önemli iki yolu nedir? Taraçalama nedir? Dünya`ya neden mavi gezegen denir? Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşayabilir? Dünyadaki suyun tümünü yüz bardak suya benzetirsek bunun ne kadarı tatlı ne kadarı tuzlu sudur?Artezyen kuyusu ne demektir? Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklara ne ad verilir? Travertenler nasıl oluşur?


Toprak nedir?
Büyük kayaçlar çeşitli yollarla önce taş ve çakıllara ardından toprağa dönüşür.

Toprak çeşitleri nelerdir?
Kumlu toprak,humuslu toprak,killi toprak ve kireçli topraktır.

Kumlu toprağın özellikleri nelerdir?
Hafif ve su tutma özelliği yoktur. Suyu kısa sürede tabana ulaştırır. Pamuk ve karpuz kumlu toprağı sever.

Humuslu toprağın özellikleri nelerdir?
Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur. Koyu renkli,yumuşak ve su tutabilen verimli topraktır. Kavrulduğunda yanık kokusu verir. Tarım için en uygun topraktır.
Killi toprağın özellikleri nelerdir?
Ağır,su tutan ve zor işlenen topraktır. Kavurma işlemi sonucu camı çizecek kadar sert kıvama gelir. Asitlerden etkilenmez. Isıya çok dayanıklıdır. Kiremit,tuğla ve seramik yapımında kullanılır.

Kireçli toprağın özellikleri nelerdir?
Açık renkli su tutmayan topraktır. Üzerine su dökülünce suyun etkisiyle kabuk bağlayan gevşek topraktır. Tarıma elverişli değildir.

Erozyon nedir?
Toprakların yanlış kullanımı,ormanların yok edilmesi ve meraların tahrip edilmesi gibi üç temel nedenle su ve rüzgarın toprağı aşındırmasıdır.

Erozyonu önlemenin en önemli iki yolu nedir?
Ağaçlandırma ve taraçalamadır.

Taraçalama nedir?
Taraçalama, eğimli arazide toprağın önüne basamaklı setler kurmaktır.

Dünya`ya neden mavi gezegen denir?
Dünya mavi gezegen olarak adlandırılır. Çünkü,yer kürenin dörtte üçü sularla kaplıdır.

Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşayabilir?
Sağlıklı bir insan beslenmeden yaklaşık bir ay yaşamını sürdürebilirken,susuz ancak üç gün hayatta kalabilir.

Dünyadaki suyun tümünü yüz bardak suya benzetirsek bunun ne kadarı tatlı ne kadarı tuzlu sudur?
Dünya`daki suyun tümünü yüz bardağa boşalttığımızı varsayalım. Bunların doksan yedi tanesi tuzlu,üç tanesi ise tatlı sudur. Doksan yedi bardaktaki su;okyanus,deniz nişantaşı escort ve bazı tuz göllerini,üç bardaktaki tatlı suyun ikisi ise buzulları,bir bardakta bulunan su da akarsu,göl ve yer altı sularını temsil eder.

Artezyen kuyusu ne demektir?
Eğer su kuyudan kendiliğinden yeryüzüne fışkırıyorsa bu tür kuyulara artezyen kuyusu denir.

Kaynak nedir?
Yer altı sularının doğal olarak yeryüzüne çıktıkları yere kaynak denir. Kaynak sularının bir kısmı soğuk bir kısmı ise sıcaktır.

Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklara ne ad verilir?
Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklar sıcak veya termal kaynak olarak adlandırılır.

Kaplıcanın diğer ad nedir?
Ilıca.

Maden suyu nedir?
İçinde erimiş mineral bulunan sulara maden suyu denir.

Yer altı suları tedavi amaçlı kullanılır mı?
Yer altı kaynak suları,bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla tıp alanında da kullanılmaktadır. İçme veya içmece olarak adlandırılan soğuk maden halkalı escort sularından içecek olarak yaralanılır. Suları sıcak olan kaplıca veya ılıcalarda ise banyo yapılır.
Travertenler nasıl oluşur?
Yer altı suları yeryüzüne ulaşırken temas ettikleri kireçli yüzeyleri çözerek kireç bakımından zenginleşir. Sular yeryüzüne ulaştıktan sonra bu kireç,kaynağın etrafındaki arazi eğimine göre çökelerek beyaz tortul oluşturur. İşte bu tortul travertendir.

Dikit, sarkıt ve damla taşı nedir?
Bazı mağaraların tavanlarından damlayan kireçli sular buharlaşmanın etkisiyle tabanda dikitleri tavanda ise sarkıtları oluşturur. Sarkıt ve dikitler zamanla büyüyerek birleşip mağara içerisinde damlataşı denilen yapıları oluşturur.

Doğal anıt ne demektir?
Çok uzun bir süreçte oluşan ve tüm insanlığa ait olan değerlerdir.

Doğal anıtlara örnekler verin.
Pamukkale travertenleri, 1385 yaşında olan kestane ağacımız, peri bacaları vb.

Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımız nelerdir?
Okyanus, deniz, göl ve akarsular yer üstü su kaynakları, yer altından çıkan sıcak ve soğuk sular ise yer altı su kaynaklarıdır.


Toprak nedir? Toprak çeşitleri nelerdir? Kumlu toprağın özellikleri nelerdir? Humuslu toprağın özellikleri nelerdir? Killi toprağın özellikleri nelerdir? Kireçli toprağın özellikleri nelerdir? Erozyon nedir? Erozyonu önlemenin en önemli iki yolu nedir? Taraçalama nedir? Dünya`ya neden mavi gezegen denir? Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşayabilir? Dünyadaki suyun tümünü yüz bardak suya benzetirsek bunun ne kadarı tatlı ne kadarı tuzlu sudur?Artezyen kuyusu ne demektir? Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklara ne ad verilir? Travertenler nasıl oluşur? Toprak nedir? Toprak çeşitleri nelerdir? Kumlu toprağın özellikleri nelerdir? Humuslu toprağın özellikleri nelerdir? Killi toprağın özellikleri nelerdir? Kireçli toprağın özellikleri nelerdir? Erozyon nedir? Erozyonu önlemenin en önemli iki yolu nedir? Taraçalama nedir? Dünya`ya neden mavi gezegen denir? Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşayabilir? Dünyadaki suyun tümünü yüz bardak suya benzetirsek bunun ne kadarı tatlı ne kadarı tuzlu sudur?Artezyen kuyusu ne demektir? Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklara ne ad verilir? Travertenler nasıl oluşur? Toprak nedir? Toprak çeşitleri nelerdir? Kumlu toprağın özellikleri nelerdir? Humuslu toprağın özellikleri nelerdir? Killi toprağın özellikleri nelerdir? Kireçli toprağın özellikleri nelerdir? Erozyon nedir? Erozyonu önlemenin en önemli iki yolu nedir? Taraçalama nedir? Dünya`ya neden mavi gezegen denir? Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşayabilir? Dünyadaki suyun tümünü yüz bardak suya benzetirsek bunun ne kadarı tatlı ne kadarı tuzlu sudur?Artezyen kuyusu ne demektir? Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklara ne ad verilir? Travertenler nasıl oluşur? Toprak nedir? Toprak çeşitleri nelerdir? Kumlu toprağın özellikleri nelerdir? Humuslu toprağın özellikleri nelerdir? Killi toprağın özellikleri nelerdir? Kireçli toprağın özellikleri nelerdir? Erozyon nedir? Erozyonu önlemenin en önemli iki yolu nedir? Taraçalama nedir? Dünya`ya neden mavi gezegen denir? Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşayabilir? Dünyadaki suyun tümünü yüz bardak suya benzetirsek bunun ne kadarı tatlı ne kadarı tuzlu sudur?Artezyen kuyusu ne demektir? Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklara ne ad verilir? Travertenler nasıl oluşur? Toprak nedir? Toprak çeşitleri nelerdir? Kumlu toprağın özellikleri nelerdir? Humuslu toprağın özellikleri nelerdir? Killi toprağın özellikleri nelerdir? Kireçli toprağın özellikleri nelerdir? Erozyon nedir? Erozyonu önlemenin en önemli iki yolu nedir? Taraçalama nedir? Dünya`ya neden mavi gezegen denir? Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşayabilir? Dünyadaki suyun tümünü yüz bardak suya benzetirsek bunun ne kadarı tatlı ne kadarı tuzlu sudur?Artezyen kuyusu ne demektir? Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklara ne ad verilir? Travertenler nasıl oluşur?


fensizolmaz.com

fensizolmaz.com