Yer Altı ve Yer Üstü Suları Konusu Doğru Yanlış Etkinliği

Aşağıda verilen cümleler doğru ise başındaki parantez içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(…) Yer altı suları içme amaçlı kullanılır.

(…) Yer altı sularının bir kısmı sıcaktır.
haber
(…) Jeotermal enerji yenilenemez enerjidir.

(…) Kaplıcalar sağlık amacıyla kurulmuştur.

(…) Memba ve kaynak aynı anlamlıdır.

(…) Yeryüzünde en büyük alanı kaplayan su, denizlerdir.

(…) Jeotermal enerjinin kullanımı güvenli değildir.

(…) Artezyen sularını çıkarmak için motor kullanılır.

(…) Yer altı suları geçirimsiz tabakada birikerek depolanır.

(…) Kaplıca sularının sıcaklığı mevsime göre değişir.

(…) Maden suyunun içerisindeki mineral miktarı 1 mg den azdır.

(…) Jeotermal enerji ısınmada ve seracılıkta kullanılır.

(…) Yeryüzündeki suların çok büyük bir kısmı tatlı sudur.

(…) Akarsular yer altı sularıdır.

(…) Okyanus suları tarımda kullanılabilir.

(…) Yer altı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere artezyen denir.

(…) Yeryüzünde su döngüsünden kadıköy escort dolayı temiz su kaynakları bitmemektedir.

(…) Yer üstü suları turizm, hayvancılık, elektrik üretiminde kullanılır.

(…) Soğuk su kaynaklarının sıcaklıkları mevsime göre değişir.

(…) Yeryüzünde belirli bir ortaköy escort yataktan sürekli akan sulara akarsu denir.

 

[download id=”201″]