7. Sınıf Karışımlar Konu Anlatımı

[download id=”1370″]

ön sayfa karışımlar arka sayfa karışımları ayırma yöntemleridir.

KARIŞIMLAR

İki farklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir arada bulunmasına karışım denir.

Saf madde değildirler.
Maddeler her oranda olabilir.
Fiziksel yollarla birbirinden ayrılabilirler.
Formül ile yazılmazlar.
Belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur.

1- Homojen Karışımlar (Çözelti)

Homojen karışımı oluşturan maddeler her tarafa eşit miktarda dağılmışlardır. Homojen karışımlar sanki tek maddeymiş gibi görünürler. Homojen karışım oluşurken bir madde başka bir madde içinde dağılır ve çözünür. Bu nedenle homojen karışımlar çözelti olarak da adlandırılır.
Suyun içerisine şeker atılıp karıştırıldığında, şeker su içerisinde eşit olarak dağılır ve şekerli su çözeltisi oluşur. Bu karışımda su çözücü, şeker de çözünen maddedir.

Çözeltilerde miktarı çok olan madde çözücü, az olan madde ise çözünen olarak adlandırılır.

Çözünen madde iyonik yapıda ise iyonlar hâlinde, moleküler yapıda ise moleküller hâlinde dağılır. Çözünen maddelerin çözücü içinde iyonlarına ya da moleküllerine ayrılmasına çözünme adı verilir.
Tuzlu su, şekerli su, maden suyu, deniz suyu, sirke, kolonya, limonata, metal para, gazoz, homojen karışımlara örnek olarak gösterilebilir.

Metal içeren katı çözeltilere alaşım adı verilir. Alaşımlar, bir metal elementinin başka bir meta veya ametal ile homojen karışımıdır. Alaşımlar karışıma giren metallerin özelliklerinden farklı özellikler gösterirler.
En bilinen alaşımlara; tunç (bakır-kalay), pirinç (bakır-çinko), lehim (kalay-kurşun) örnek verilebilir.

2- Heterojen Karışımlar (Adi Karışım)

Karışımı oluşturan maddeler her tarafa eşit olarak dağılmazlar. Heterojen karışımlarda çözünme olayı gerçekleşmez. Bundan dolayı maddeler rasgele olarak dağılırlar.
Süt, duman, sıvı yağ-su karışımı, ayran, toprak, kahve, şampuan, çorba, salata heterojen karışımlara örnek olarak gösterilebilir.

Çözünme
Çözünen maddelerin çözücü içinde iyonla-rına ya da moleküllerine ayrılmasına çözünme adı verilir. Çözünme olayında iyonlar veya moleküller çözücü içerisine homojen olarak dağılır.
İyonlarına ayrılarak çözünen maddeler elektrik akımını iletir. Tuzlu suda tuz iyonlarına ayrılarak çözünür. Bundan dolayı tuzlu su elektrik akımını iletir.
Molekül halinde çözünen maddeler elektrik akımını iletmez. Şekerli suda şeker molekül halinde çözünür. Bundan dolayı şekerli su elektrik akımını iletmez.

Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler
1- Sıcaklık
Sıcaklık artırıldığında, çözücü ve çözünen maddelerin taneciklerinin hızı artar. Bu da çözünme hızını artırır. Örneğin bir bardak soğuk su ve bir bardak sıcak suya eşit miktarda şeker attığımızda sıcak bardaktaki şeker daha önce çözünür.
Sıcaklığın artmasıyla katı ve sıvıların çözünme hızı artarken, gazların çözünme hızı azalır.

2- Karıştırma
Karıştırılma veya sallama çözünme hızını artırır. Örneğin aynı sıcaklıktaki çaylara eşit miktarda şeker attığımızda karıştırdığımız bardaktaki şeker daha önce çözünür.
Karıştırma, gazların çözünme hızını azaltır.

2- Temas Yüzeyi
Çözünen maddelerin küçültülmesi veya toz haline getirilmesi çözünme hızını artırır. Tanecik boyutu küçültülerek çözücü ile olan temas yüzeyi artırılmış olur. Örneğin aynı sıcaklıktaki çaylardan birine toz haldeki şekeri, diğerine de küp şekeri attığımızda toz haldeki şeker daha hızlı çözünür.

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ

Karışımı oluşturan maddeler sadece fiziksel değişime uğradıkları için basit yöntemlerle birbirlerinden ayrıştırılabilirler.
Karışımların ayrıştırılmasında, karışımı oluşturan maddelerin fiziksel hal, yoğunluk, mıknatıslanma, tanecik boyutu, kaynama noktası farkı gibi özelliklerinin farklılığından yararlanılır. Karışımları ayrıştırma işlemine başlamadan önce karışımı oluşturan maddelerin bu özellikleri göz önünde bulundurularak uygun yöntem seçilir ve karışımlar basitçe birbirinden ayrılabilir.
* Yüzdürme Yöntemi
Bu yöntemde maddelerin ayırt edici özellik-lerinden biri olan yoğunluk farkından yarar-lanılmaktadır. Katı-katı karışımların ayrıştırıl-masında kullanılabilir.
Örneğin buğday içerisindeki taşları ayıklamak için buğday-taş karışımını suyun içerisine koyduğumuzda taşlar suyun dibine çökecek, buğday taneleri de suyun yüzeyinde kalacaktır. Suyun yüzeyindeki buğday taneleri başka bir kaba aldığımız zaman taşları buğdaylardan ayırmış oluruz.

* Yoğunluk Farkı
Bu yöntemde de maddelerin ayırt edici özellik-lerinden biri olan yoğunluk farkından yarar-lanılmaktadır. Sıvı-sıvı karışımların ayrıştırıl-masında kullanılabilir.
Su- yağ karışımı ayırma hunisine alınır, suyun aşağıya çökmesi beklenir. Su musluktan akıtılır, bu şekilde su yağdan ayrılmış olur.

* Süzme
Katı taneciklerle karışmış sıvı maddeler süzme yöntemiyle birbirinden ayrılır. Katı-sıvı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilir.
Yıkanmış pirinci, haşlanmış makarnayı, içinde yaprak tane-cikleri olan çayı süzme yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz.

* Mıknatıs ile Ayırma (Mıknatıslama)
Karışımlar, maddelerin mıknatıs tarafından çekilip çekilmeme özelliklerinden yararlanılarak ayrıştırılabilir. Mıknatıs demir, nikel, kobalt elementlerini ve bunlardan yapılan maddeleri çekmektedir. Karışım içerisinde demir, nikel ve kobalt varsa mıknatısla ayırım sağlanabilir.
Kum içerisindeki demir tozları mıknatısla ayrılabilir.
* Buharlaştırma
Karışımların ayrıştırılmasında buharlaştırma yönteminin kullanılabilmesi için karışımı oluşturan maddelerin buharlaşma noktalarının farklı olması gerekir. Bu yöntemle karışımlardaki çözücü madde buharlaştırılarak karışımdan uzaklaştırılır ve geriye çözünen madde kalır. Yani bu yöntem çözünen maddeyi elde etmek için kullanılabilir.

* Ayrımsal Damıtma
Birbiriyle karışmış sıvıların ayrılmasında damıtma yöntemi kullanılır. Karışan maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılır. Farklı kaynama noktasına sahip iki sıvıdan kaynama noktası düşük olan sıvı daha önce buharlaşmaya başlar ve ayrı bir kapta toplanarak yoğunlaştırılır. Böylece iki sıvı ayrılmış olur.
Rafinelerde petrol damıtılarak petrol gazı, benzin, gaz yağı, motorin, makine yağları ve asfalt elde edilir.

* Eleme
Değişik irilikteki katı taneciklerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak için eleme yöntemi Çakıl-kum, kepek-un, kömür-kömür tozu bu yöntemle birbirlerinden ayrılır.

* Elektirklenme ile Ayırma
Sürtünme ile elektrik yükü kazanan plastik, cam gibi maddeler bazı maddeleri çekerler. Örneğin elektrik yüklü cam çubuk tuz karabiber karışımından karabiberleri çeker. Bu şekilde şeker-kükürt karışımından da kükürt ayrılabilir.

* Çözünürlük Farkı ile Ayırma
İki katının ayrılmasından çözünürlüklerinden yaralanılarak ayırma yapılabilir. Bu katılardan birisinin sıvıda çözünmesi diğerinin ise çözünmemesi gerekmektedir. Örneğin demir tozu – tuz karışımını su içerisine attığımızda tuz çözünürken demir tozu çözünmez. Karışım süzüldüğünde demir tozu süzgeçte kalacaktır.

* Dinlendirme
Bir sıvı ve içine dağılmış katı tanecikleri dibe çöktürülerek birbirinden ayrılması, dinlendirme yöntemiyle yapılır. Bir bardağın içine bir miktar su koyup karıştırdığımızda bulanık bir karışım elde ederiz. Karışım bir süre beklettiğimizde toprağın dibe çöktüğünü saydam suyun üstte kaldığını görürüz.
Şehirlerde kullanılan suların bir kısmı göllerden ve akarsulardan elde edilir. Taş ve toprakla karışmış durumdaki bu sular önce dinlendirme havuzlarına alınarak taş ve toprağın dibe çökmesi sağlanır.


7. sınıf karışımlar konu anlatımı, 7.sınıf karışımların ayrıştırılması, 7.sınıf karışımlar test, karışımlar konu anlatımı 10. sınıf, 7. sınıf homojen ve heterojen karışımlar, karışımlar konu anlatımı ygs, karışımlar nedir, homojen ve heterojen karışımlarla ilgili deneyler, karışımlar kimya, karışımlar konu anlatımı 7. sınıf, 7. sınıf karışımları ayırma yöntemleri konu anlatımı, karışımların ayrılması yöntemleri, karışımların ayrıştırılması 4. sınıf, karışımların ayrılması sorular, 7. sınıf evsel atıklar ve geri dönüşüm, karışımların ayrıştırılması slayt, karışımların ayrılması pdf, karışımların ayrılması deneyi, karışımların ayrıştırılması örnekler,