şişli escort bakırköy escort halkalı escort

Category Archives

2 Articles

Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

Direnç Nedir?

Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir. Direnç R harfi ile gösterilir. Birimi Ohm dur. Simgesi Ω dır.

Direnç ohmmetre (Dirençölçer) ile ölçülür. Yalıtkan maddelerin direnci çok fazladır. Bu nedenle elektriği iletmezler. İletkenlerin direnci ise azdır.

  • Elektrik kablolarının direnci az olduğu için, fazla bir enerji kaybı olmadan elektriği iletir.
  • Ampul, elektrik sobası gibi araçların direnci fazla olduğu için, elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

Bir iletkenin direnci, iletkenin uzunluğuna, kalınlığına ve cinsine bağlıdır. Direnç iletkenin uzunluğu arttıkça artar, kesit alanı (Kalınlığı) arttıkça azalır. Read More

İletken ve Yalıtkan Maddeler Konu Anlatımı

İletken ve Yalıtkan Maddeler Konu Anlatımı

İletken ve Yalıtkan Maddeler Konu Anlatımı

Elektriğin İletimi

Elektrikli aletlerin çalışması için, elektrik kaynağına ihtiyaç vardır. Akü, pil, batarya elektrik üretir. Evimizde kullandığımız elektrik ise elektrik santrallerinde üretilir. Elektrik kablolarla iletilir.

İletken ve yalıtkanlar

İletken: Elektrik enerjisini ileten maddelere denir.
Yalıtkan: Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere denir. Read More