Boşaltım Sistemi Organları 5. Sınıf

Boşaltım Sistemi Organları, Böbrek, Üreter (İdrar borusu ), İdrar kesesi (Mesane), Üretra (İdrar kanalı) dır.

1.Böbrekler
Vücudumuzda bel hizasında, fasulyeye bezer iki adet böbreğimiz vardır.

Böbrekler kanın süzülmesini sağlar. Böbreklerimiz kanın içinde bulunan zararlı maddeleri ve fazlalık suyu idrara dönüştürür. Böbreklerde oluşan idrar, idrar borusundan geçerek idrar kesesine gelir. Read More