İnsanda Üreme Büyüme ve Gelişme,

ÜREME
Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme ya da çoğalma denir. Üreme ile;
» Türlerin özellikleri yeni bireylere aktarılır.
» Bir türün neslinin devamı sağlanmış olur. İnsanda üremeyi gerçekleştiren hücreleri meydana getiren ve yavru canlının oluşmasını sağlayan organlara üreme organları denir.

İNSANDA ÜREMEYİ SAĞLAYAN ORGAN VE YAPILAR
Erkek Üreme Organı ve Yapıları
Erkek üreme sistemi Testis, Salgı bezleri, Sperm kanalı ve Penisten meydana gelir.
Testis : Erkeklerde 2 adet testis vardır. Erkek üreme hücresi olan spermler burada üretilir.
Salgı Bezleri : Ürettikleri özel bir salgı ile kaygan bir ortam oluşturarak spermlerin rahat hareket etmesini sağlarlar.
Sperm Kanalı : Spermleri testislerden penise taşır.
Penis : Spermlerin bir sıvı içerisinde vücuttan dışarı çıkmasını sağlayan kısımdır. Read More