şişli escort bakırköy escort halkalı escort

Tag Archives

2 Articles
Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi Konu Anlatımı
Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi

Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi Konu Anlatımı

Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi Konu Anlatımı

1. Üzerinde Yaşadığımız Toprak
Kayaçların parçalanıp ufalanması sonucu toprak oluşur. İçinde bulundurduğu maddelere ve özelliklerine göre 4’e ayrılır:
Kumlu Toprak: Kum oranı yüksek; su tutma özelliği olmayan toprak çeşididir. Karpuz, havuç ve pamuk gibi bitkilerin yetişmesi için uygundur.
Killi Toprak: Su tutma özelliği bulunan ısıya dayanıklı toprak çeşididir. Kiremit, tuğla, seramik ve çömlek yapımında kullanılır.
Kireçli Toprak: Kireç oranı fazla olan toprak çeşididir. Tarıma elverişli değildir.
Humuslu Toprak: Bitki ve hayvanların atıklarının çürümesiyle oluşan koyu kahverengi siyahımsı renkte ve su geçirgenliği yüksek olan toprak çeşididir. Tarım için oldukça elverişlidir. Read More

Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
heyelan

Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi

Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi, Erozyon nedir?, Erozyonun sonuçları, Erozyonun Nedenleri, Erozyonu Önlemenin Yolları, Heyelan, Toprak Kayması, Erozyon ve Heyelanın Farkları,
magazin haber
Erozyon nedir?
Su rüzgar gibi etkilerle toprağın aşındırılarak başka yerlere taşınmasıdır.erozyon

Erozyonun Nedenleri
Arazinin eğiminin fazla olması.
Bitki örtüsünün az olması.
Toprağın aşırı işlenmesi.
Yağışların düzensiz olması. Read More