Hava Toprak ve Su Kirliliği

1. Hava Kirliliği
Canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek maddelerin havada normalden fala olmasına ve uzun süreli bulunmasına hava kirliliği denir.

Motorlu taşıtlardan çıkan gazlar, sanayi ve evlerde kullanılan yakıtlar ve ormanlık alanların azalması hava kirliliğine neden olur.
Hava kirliliğini önlemek için;
 Özel araç yerine toplu taşıma araçları kullanılmalı,
 Sanayi ve evlerde kaliteli yakıtlar kullanılmalı,
 Sanayi bacalarına filtre takılmalı ve düzenli olarak kontrol edilmeli,
 Fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz) yerine daha temiz enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) kullanılmalı,
 Ormanlık alanlar artırılmalıdır. Read More